Seznam kurzů

Housekeeping, modul I.

Více

Jaký rozsah služeb středisko Housekeeping zajišťuje?

Které pracovní  činností mohou jeho zaměstnanci v rámci ubytovacího zařízení  efektivně řídit?


Získáte přehled o veškerých činnostech, které toto oddělení musí zabezpečit. Projdete postupy a standardy jednotlivých činností.  Seznámíte se s úkoly, které mohou zaměstnanci ovlivnit, delegovat a správně vyřešit. Zaměříte se na nastavení pracovních procesů, (optimalizace skladových zásob, fasování prádla a manipulace s ním) Naučíte se, jak týmu pracovní činnosti zefektivnit, komu předat jaké činnosti – delegaci úkolů a zodpovědnosti. Osvojíte si, jak vytvořit manuály a nastavit postupy pro úklid/vzhled pokojů, které Vám zajistí rychlý a kvalitní úklid pokoje.  


Kurz je určen liniovým pracovníkům housekeepingu, vedoucím pracovníkům a všem, kteří se na jeho řízení podílejí nebo se na pozici vedoucího oddělení připravují

Přihlaste se zde
pro členy AHR ČR: 3 300 Kč bez DPH
Účastníci obdrží studijní podklady.
Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad –

Certifikát AHR ČR

vztahující se k tomuto odbornému kurzu.

V ceně kurzu je malé občerstvení v rámci dvou kávových přestávek.

pro nečleny: 4 300 Kč bez DPH
Účastníci obdrží studijní podklady.
Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad –

Certifikát AHR ČR

vztahující se k tomuto odbornému kurzu.

V ceně kurzu je malé občerstvení v rámci dvou kávových přestávek.


Recepční profesionál, modul I.

Více

Víte, že recepční profesionál je nejlepší vizitkou ubytovacího zařízení?

Chcete se stát profesionálním recepčním?

Víte, že vše na hotelu či penzionu začíná a končí na recepci?

 

Osvojite si techniky prozákaznického přístupu. (Co do úst a mezi gesta recepčního patří, a co naopak nepatří). Zjistíte přesně, v čem spočívá skutečná profesionální péče o hosty, která zásadním způsobem ovlivňuje jejich celkovou spokojenost a jak proaktivně řešit potřeby zákazníků a předcházet konfliktům . Naučíte se, na co se při komunikaci zaměřit. 

Pozornost je věnována důležitosti vedení informačních toků a spolupráce a efektivní komunikace mezi střediskem recepce a ostatními odděleními hotelu. Procvičíte si jak a kdy využít proaktivní nabídky služeb.

Přihlaste se zde
pro členy AHR ČR: 3 300 Kč bez DPH

Účastníci obdrží studijní podklady.
Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad –

Certifikát AHR ČR

vztahující se k tomuto odbornému kurzu.

V ceně kurzu je malé občerstvení v rámci dvou kávových přestávek.

pro nečleny: 4 300 Kč bez DPH

Účastníci obdrží studijní podklady.
Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad –

Certifikát AHR ČR

vztahující se k tomuto odbornému kurzu.

V ceně kurzu je malé občerstvení v rámci dvou kávových přestávek.


Housekeeping, modul II.

Více

Uvědomujete si, že oddělení Housekeepingu negeneruje přímo zisk a je typicky nákladové středisko?
Chcete se  seznámit se současnými trendy a osvědčenými postupy v oblasti úspěšného vedení pracovního týmu?

Naučíte se, jak efektivně budovat a řídit svůj tým.  Jak využívat různé motivační nástroje ke zvyšování jeho výkonnosti, efektivně organizovat práci v týmu a provádět následnou kontrolu. 

Interaktivní pojetí semináře umožňuje účastníkům vyzkoušet si celou řadu situací přímo na sobě.


Seminář je volným pokračování semináře Housekeeping , modul I.


Je určen majitelům a provozovatelům ubytovacích zařízení, vedoucím pracovníkům housekeepingu a také těm, kteří se na pozici vedoucího oddělení připravují

Přihlaste se zde
pro členy AHR ČR: 3 300 Kč bez DPH

Účastníci obdrží studijní podklady.

Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad – Certifikát AHR ČR vztahující se k tomuto odbornému kurzu. 

V ceně kurzu je malé občerstvení v rámci dvou kávových přestávek. 


pro nečleny: 4 300 Kč bez DPH

Účastníci obdrží studijní podklady.

Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad – Certifikát AHR ČR vztahující se k tomuto odbornému kurzu. 

V ceně kurzu je malé občerstvení v rámci dvou kávových přestávek. Housekeeping, modul III.

Více
Zajímáte se o sledování a řízení nákladů na úseku Housekeepingu související s fluktuací či absencí pracovníků?

Řešíte, jaká je motivace a spokojenost členů Vašeho týmu? Nebo Vás zajímá vše, co se vzdělávání pracovníků Housekeepingu týká?

Porozumíte lépe řízení nákladů. S přihlédnutím k tomu, že jeden z největších nákladů, a nejen na oddělení Housekeepingu, představují náklady na zaměstnance.
Naučíte se definovat vzdělávací potřeby a sestavit tréninkové plány, které zaujmou a zajistí profesní rozvoj Vašeho týmu. Jak efektivně rozvíjet zaměstnance a využívat nové trendy ve vzdělávání. Co lze očekávat od řadových zaměstnanců, jak je motivovat, jak je trénovat a jak si je i udržet

Seminář je volným pokračováním seminářů Housekeeping I. a  II.  Absolvování těchto modulů není
podmínkou k účasti na modulu III.

Je určen majitelům a provozovatelům ubytovacích zařízení, vedoucím pracovníkům Housekeepingu a celkově všem, kteří se na řízení tohoto úseku podílejí. Stejně jako řadovým zaměstnancům, kteří si chtějí osvojit praktiky efektivní komunikace.


Přihlaste se zde
pro členy AHR ČR: 3 300 Kč bez DPH

Účastníci obdrží studijní podklady.
Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad –

Certifikát AHR ČR

vztahující se k tomuto odbornému kurzu.
V ceně kurzu je malé občerstvení v rámci dvou kávových přestávek.

pro nečleny: 4 300 Kč bez DPH

Účastníci obdrží studijní podklady.
Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad –

Certifikát AHR ČR

vztahující se k tomuto odbornému kurzu.
V ceně kurzu je malé občerstvení v rámci dvou kávových přestávek.


Provoz F&B úseků od A do Zet

Více
Zajímá Vás, na co se zaměřit při řízení restaurací, nebo celých F&B úseků?? 

Potřebujete skloubit kvalitní pokrmy, nápoje, vydělávat a zároveň pracovat na udržení špičkového personálu a mít na personál peníze? 

Tento seminář pomůže  provozním, majitelům, ředitelům a šéfkuchařům s ekonomikou provozů. 

Naučíte se připravit  kalkulace, plánovat. Spočítáte si výtěžnost nejen jídel a nápojů, ale i jednotlivých  akcí ( eventů).   Vysvětlíme si pojmy jako forecasting, budgeting a celkově ekonomické plánování provozů. Zaměříte na řízení lidských zdrojů tedy, jak na pohovory, kde sehnat personál a jak chybějící personál nahradit.

Jednotlivá témata teoretické části jsou představována formou prezentace a pomocí výkladu, následuje diskuze s využitím modelových situací jednání. Důraz je kladen na výměnu zkušeností s využitím metody BEST PRACITISE

Přihlaste se zde
pro členy AHR ČR: 3 300 Kč bez DPH
Účastníci obdrží studijní podklady.

Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad – Certifikát AHR ČR vztahující se k tomuto odbornému kurzu. 

V ceně kurzu je malé občerstvení v rámci dvou kávových přestávek. 

pro nečleny: 4 300 Kč bez DPH
Účastníci obdrží studijní podklady.

Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad – Certifikát AHR ČR vztahující se k tomuto odbornému kurzu. 

V ceně kurzu je malé občerstvení v rámci dvou kávových přestávek. 


Jak rozjet podnikání gastro provozů

Více

Otevíráte  restauraci, hotel, nebo prostě jen bar? Nevíte úplně jak na to?  

Hledáte vhodný koncept?  Potřebujete skloubit kvalitní pokrmy, nápojový lístek a zároveň pracovat na udržení špičkového personálu? 

Chcete si spočítat návratnost a zjistit kolik investovat do vybavení?

Během tohoto  kurzu dostane odpověď a zároveň řadu tipů, jak zlepšit ekonomiku provozu.  Jak efektivně plánovat.  Jak najít vhodný personál a jak se o dobrý tým starat. Mnohdy vhodně vybraná technologie vystačí za drahého kuchaře.  Zjistíte, jak vybrat vhodného dodavatele. Nebo jak nastavit finanční cíle. Jak říká lektor Radek Pálka: „Ukážeme si, jak správně plánovat, aby nám na konci i něco zbylo. Ne vždy je dobré za každou cenu brát každý kšeft“Přihlaste se zde
pro členy AHR ČR: 3 300 Kč bez DPH

Účastníci obdrží studijní podklady.

Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad – Certifikát AHR ČR vztahující se k tomuto odbornému kurzu. 

V ceně kurzu je malé občerstvení v rámci dvou kávových přestávek. 


pro nečleny: 4 300 Kč bez DPH

Účastníci obdrží studijní podklady.

Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad – Certifikát AHR ČR vztahující se k tomuto odbornému kurzu. 

V ceně kurzu je malé občerstvení v rámci dvou kávových přestávek. Recepční profesionál, modul II.

Více

Jaký je správný pro-zákaznický přístup? Jak nabízet doplňkové služby v rámci upsellingu?

Vyzkoušíte své komunikační dovednosti na vybraných praktických situacích. Pod vedením lektora si osvojíte, jak profesionálně vyřešit požadavky zákazníků , pomocí slovních obratů a frází, které používají úspěšní profesionálové ve svém oboru. Dozvíte se mj. i praktické návody a rady, jak zvýšit spokojenost hostů , či jak jim zcela nenásilnou formou nabídnout a prodat další služby navíc, tzn. jak zlepšit hodnocení a zvýšit tržby ubytovacího zařízení. Jasně zde platí, že „opakování matka moudrosti“ a „o co složitěji na cvičišti, tím lehčeji na bojišti!

Seminář je praktickým pokračováním modulu Recepční profesionál I. 

Přihlaste se zde
pro členy AHR ČR: 3 300 Kč bez DPH

Účastníci obdrží studijní podklady.

Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad – vztahující se k tomuto odbornému kurzu.

V ceně kurzu je malé občerstvení v rámci dvou kávových přestávek. 

pro nečleny: 4 300 Kč bez DPH

Účastníci obdrží studijní podklady.

Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad – vztahující se k tomuto odbornému kurzu.

V ceně kurzu je malé občerstvení v rámci dvou kávových přestávek. 


Akademie AHR pro restauratéry

Více

Jak dosáhnout většího zisku Vašeho gastro provozu?

Jak si udržet klienty?

Jak nastavit a dodržovat standardy ve Vaší restauraci?

Balíček kurzů pro provozovatele restaurací, F&B manažery a vedoucí odbytových úseků, který Vám dá tipy, jak zefektivnit provoz Vaší restaurace

4 jednodenní kurzy z oblasti gastronomie:

Jak poznat a ohodnotit služby vlastní restaurace. Jak jí vidět očima zákazníků.

 1. Komunikace s hosty. Tvorba standardů pro úspěšnou restauraci. 
 1. Efektivní prodej nápojů v restauračním byznysu.
 1. Trendy a rentabilita v sestavě jídelních lístků.

Pro více informací nás kontaktujte

 

 

Mystery Shopping profesionálně a s bonusem

Více

Jak váš hotel vidí a vnímá váš host?

Zajistíme Vám profesionální provedení Mystery Shoppingu, tzn. utajené zcela nezávislé návštěvy a kontroly Vašeho zařízení.

Tato návštěva a s ní spojená kontrola standardu a poskytovaných služeb Vám zajistí plně objektivní pohled na Váš produkt.

Základní obsah Mystery Shoppingu pro ubytovací zařízení: provedení rezervace, check-in, 1x přenocování, zhodnocení pokoje, návštěva 2-3 středisek, check-out, základní bezprostřední ústní výstup, zpracování písemného výstupu

Pro více informací o těchto kurzech nás, prosím, kontaktujte.

 

 

Uzavřený kurz - kurz na míru vaší organizace

Více
Lektor: bude upřesněno

Nenašli jste pro vás potřebná témata?

Raději byste měli kurz na klíč ve vašem zařízení dle konkrétních přání a požadavků?

Rádi pro vás takový kurz zorganizujeme, přesně šitý na požadavky a potřeby vaší organizace. Mimo speciální ceny za tento kurz (od 20 000 Kč + DPH) a školení ve vaší organizaci máte možnost do skladby školení přímo zasáhnout. Veškeří naši lektoři jsou odborníci z oblasti hotelnictví či gastronomie s dlouholetou praxí. Dokáží předat mnoho potřebných a cenných praktických informací.

Voucher Akademie AHR jako dárek či ocenění

Více
Lektor: bude upřesněno

Neváhejte a objednejte si jako skvělý dárek či ocenění pro vaše kolegy voucher Akademie AHR pro rok 2020

Voucher v hodnotě 3 300 Kč či 3 800 Kč se dá během roku využít na vybraný kurz naší Akademie.

 

 

Polední menu - jak být lepší než konkurence

Více

V rámci tohoto kurze se seznámíte s ujasněním si cílové skupiny hostů, s tím co host očekává a kolik hodlá utratit, jak sestavit menu,co je food cost a profitabilita, jaké použít distribuční kanály. Neopomeneme i nutnost spokojených zaměstnanců, jak rozmazlovat  hosty, kdo vlastně je spokojený host. Vše samozřejmě doplněno příklady z praxe. 

pro členy AHR ČR: 2 900 Kč bez DPH
pro nečleny: 3 900 Kč bez DPH

Typologie osobnosti jako základ dobrého týmu: efektivní tým a váš úspěch

Více

Jak sestavit tým, aby skvěle fungoval?

Co mohu od svých lidí očekávat? Kdo mi tým stmelí a kdo rozeštve?

Koho více motivují peníze a kdo čeká na pochvalu?

Pro lepší poznání pracovníků a členů týmu lze využít dotazníků a psychometrických testů.

V rámci kurzu si vyzkoušíte praktické dotazníky a typologický test, které vám pomůžou lépe poznat sebe i zaměstnance. Zároveň vám pomohou i v lepším výběru zaměstnanců, efektivnější motivaci a lepší spolupráci týmu.

pro členy AHR ČR: 2 900 Kč bez DPH
pro nečleny: 3 900 Kč bez DPH

Moderní efektivní koncepce ubytovacích a stravovacích zařízení – individuální dlouhodobá podpora na míru

Více

Plánujete budovat či rekonstruovat ubytovací či stravovací zařízení?

Můžeme Vám pomoci

Koncepční podpora bude sestavena zájemci individuálně na míru. Podporu Vám poskytnou naši přední odborníci z oboru na základě svých letitých osvědčených zkušeností ze stovek zařízení…

Skvělá paměť a zpomalení stárnutí mozku: work – life balance

Více

Využijte skvělou paměť jako efektivní pracovní nástroj. Hledejte cesty pro svůj rozvoj a zvýšení pracovního výkonu.

Dostaňte ze svého mozku víc. Naučte se jak mozek stárne a jak tento proces zpomalit.

pro členy AHR ČR: 2 900 Kč bez DPH
pro nečleny: 3 900 Kč bez DPH

Jak získat, udržet a motivovat dobré zaměstnance

Více

Jednodenní seminář na téma lidských zdrojů se soustřeďuje nejen na okamžiky před a po náboru nových zaměstnanců, ale také na to, jak si dobré zaměstnance udržet, jaké cesty mohou nadřízení  či HR zaměstnanci volit pro jejich motivaci a sledování spokojenosti.

 

pro členy AHR ČR: 2 900 Kč bez DPH
pro nečleny: 3 900 Kč bez DPH

Exkluzivní gastronomický seminář - Jak zvládnout cestu k úspěšné restauraci

Více
Lektor: bude upřesněno

Přijďte načerpat inspiraci, projděte krok za krokem k úspěšnému gastronomickému provozu. O své zkušenosti, tipy a rady se s vámi podělí přední úspěšní provozovatelé restaurací.

Jiří Králkoncept úspěšné restaurace a spolupráce se žáky učebních oborů; koncept výchovy žáků v reálném provozu

Jiří Roith – projekt Kulinářské umění

Jiří Horákjak může úspěšně fungovat kombinace šéfkuchař a manažer restaurace?

Václav Frič – Jak zvládnout cestu k úspěšné restauraci?

Jaroslav Žídek – Realita majitele a šéfkuchaře gastronomických provozů po 5 letech od EET, od malé soukromé restaurace po hotelový provoz

Jan Škrle – Jak zvládnout cestu k úspěšné restauraci?

Marcela Šimková - Co stojí za úspěchem restaurací: výsledky průzkumu vývoje trhu restaurací a jejich zákazníků

Ondřej Jančár – Gastroslovník a nový restaurační koncept WINESTONE v hotelu Mercure Ostrava Center – rady a tipy       

Tomáš KrejčaEfektivní využití sociálních sítí pro marketing gastro provozů

Jindřich Petřík – Jak zvládnout cestu k úspěšné restauraci?

pro členy AHR ČR: 1 900 Kč bez DPH
pro nečleny: 2 900 Kč bez DPH

Připravte se na GDPR - Praha

Více
Lektor: bude upřesněno

Speciální workshop Akademie AHR k tématu GDPR. Koncipován stejně jako předchozí dva workshopy v září 2017.

Přednášejícími budou zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, spolupracující právní kanceláře Holub & David a firmy PWC, která poskytne praktický vhled na tuto tématiku.

 

pro členy AHR ČR: 850 Kč bez DPH
pro nečleny: 1 200 Kč bez DPH

Balíček kurzů za zvýhodněnou cenu - měkké dovednosti

Více

Novinka Akademie AHR : balíček kurzů za zvýhodněnou cenu.
Jako první startuje balíček kurzů " měkkých dovedností".
5 kurzů:
interviews a pohovory: 12.04.2017
změna a motivace: 10.05.2017
time management: 09.06.2017
prezentační dovednosti: 04.07.2017

komunikace: 31.08.2017                                                                                                                           

Kurzů se mohou zájemci účastnit i jednorázově, dle požadovaného tématu.

Cena jednoho kurzu: 2 900 Kč

12 500 Kč

Emoční inteligence - řešení obtížných situací se zaměstnanci

Více

Základem emoční inteligence je spolupráce našeho emočního centra (amygdala) a racionálního myšlení. V této spolupráci se odráží mnoho poznatků, které nám emoční inteligence přináší a díky kterým můžeme lépe chápat naše vlastní jednání, ale i jednání lidí okolo nás během konfliktů, stresových situací nebo vyjednávání.Dozvíte se o zajímavé a tolik potřebné informace amygdale (která se významně podílí na motivaci člověka), o technikách naslouchání, o emoci a emočních vrstvách, o ptačí typologii a mnohé další. Taktéž navážeme na možnosti řešení obtížných situací se zaměstnanci, přineseme účastníkům kurzu komunikační techniky slovní sebeobrany, naučíme je pracovat s emocemi svými, ale i s emocemi zaměstnanců a poskytneme praktický návod, jak se na obtížné nebo nečekané rozhovory preventivně připravit.

 

pro členy AHR ČR: 2 900 Kč bez DPH
pro nečleny: 3 900 Kč bez DPH

Work – life balance: aktivní mozek a paměť

Více

Jak zvýšit výkon mozku a paměti?  Jak zpomalit stárnutí mozku?!

Jak nedostat Alzheimera? Jaké jsou paměťové techniky? Jak si pamatovat cokoliv?

Nevybavujete si jména? Vypadávají vám slova? Nevzpomínáte si, kam jste položili věci? Máte pocit, že vám to myslí pomaleji?

Chcete se učit rychleji? Chcete s tím něco dělat?

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy fungování paměti a naučit je vybrané techniky pro lepší zapamatování.

Během kurzu budeme rozvíjet Vaší fantasii a kreativitu a zvýšíme Vám sebevědomí, v tom – kolik si toho bude schopni zapamatovat. Naučíme Vás pomatovat si velká množství dat i čísel. Pomůže Vám s budování rezervní mozkové kapacit.

Na jakých principech funguje naše paměť? Co nám usnadní lepší zapamatování?

PŘI ÚČASTI NA OBOU DOPLŇUJÍCÍCH SE KURZECH "Work – life balance: aktivní mozek a paměť" A " Jak rychle a efektivně zaškolit a školit zaměstnance: efektivní adaptační proces " " NABÍZÍME 30% SLEVU.

 

pro členy AHR ČR: 2 900 Kč bez DPH
pro nečleny: 3 900 Kč bez DPH

Skvělý a efektivní tým: základ úspěchu v hotelnictví a gastronomii

Více

Jak vytvořit skvělý tým? Kde brát lidi a jak si je udržet?! Co mi usnadní výběr (typologické testy, motivační testy)

Jak to dělají špičkové firmy? Firemní kultura – proč je zásadní a co s tím? Role manažera 21. stolení

Cílem kurzu je naučit účastníky lepší spolupráci a komunikaci v rámci týmu a seznámit je s postupy, jak vybudovat skvělý tým. Účastníci kurzu se naučí s těmito dovednostmi pracovat a využívat je v denní praxi

pro členy AHR ČR: 2 900 Kč bez DPH
pro nečleny: 3 900 Kč bez DPH

Asertivita nejen na pracovišti

Více

Cítíte se být manipulováni, ať už klientem, nadřízeným či partnerem? Víte o sobě, že neumíte přijímat kritiku nebo naopak, máte pocit, že své podřízené neumíte správně kritizovat? Neumíte říci „ne“ bez pocitu viny? Pak je tento kurz určen přímo pro Vás!

Tento intenzivní, interaktivní kurz propojuje osvojení si vědomostí o asertivním jednání a následném umění použít správné asertivní techniky a dovednosti v praxi. Asertivitu poznáte nejenom jako komunikační styl, ale i jako životní postoj. Praktická cvičení Vám lektor vytvoří „ na míru“ podle vašich individuálních potřeb.

pro členy AHR ČR: 2 900 Kč bez DPH
pro nečleny: 3 900 Kč bez DPH

Praktický kurz veganské kuchyně

Více

Ve spolupráci s Českou veganskou společností jsme pro vás připravili exkluzivní kurzy veganské kuchyně.

Věříme, že se i díky několika takovým položkám na menu, podaří restauratérům získat si větší přízeň stávajících i větší množství nových zákazníků.

Tento kurz je určen pro každého, kdo se chce naučit naplno využít potenciál rostlinné kuchyně, pochopit její důvody, principy a způsoby přípravy. Překvapte své hosty nápaditými veganskými jídly různých chutí, textur a konzistencí!

pro členy AHR ČR: 2 900 Kč bez DPH
pro nečleny: 3 900 Kč bez DPH

Základy etikety pro hotely a restaurace

Více

Víte, co je to etiketa? A co je etika? Dokážete společensky konverzovat? Umíte ustát společenské faux-pas? Víte, kdy máte svému protějšku podat ruku a kdy je lépe vyčkat, až bude ruka podána Vám? Jaký dress code je předepsán pro jakou příležitost? Pokud Vás tyto otázky zaujaly a chtěli byste na ně znát odpověď, je tento kurz přesně pro Vás!

Tento intenzivní, interaktivní kurz Vám pomůže orientovat se ve světě etikety a společenského chování, které patří do každého hotelu či restaurace, stejně tak jako do běžného života.

pro členy AHR ČR: 2 900 Kč bez DPH
pro nečleny: 3 900 Kč bez DPH

Senior - host budoucnosti

Více

Senioři se pomalu ale jistě stávají jedním z hlavních segmentů našich hostů. Celosvětový demografický vývoj a prognózy hovoří zcela jasně.

Kdo je tedy senior? Koho již můžeme považovat za seniora? Jak nejlépe oslovit tento segment? Jaký zvolit nejvhodnější způsob komunikace? Jak sestavit lákavou nabídku? Jaké faktory hrají klíčovou roli? Jaké jsou jejich potřeby? V jednodenním kurzu najdete odpovědi na tyto a další otázky.

Kurz je určen pro obchodní manažery, hotelové manažery a vedoucí recepce.

3 500 Kč

Připravte se na GDPR - Brno

Více
Lektor: bude upřesněno

Speciální workshop Akademie AHR k tématu GDPR.

Přednášejícími budou zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, spolupracující právní kanceláře Holub & David a firmy PWC, která poskytne praktický vhled na tuto tématiku.

850 Kč

Jak rychle a efektivně zaškolit a školit zaměstnance: efektivní adaptační proces

Více

Gastronomie a hotelnictví se vyznačuje vysokou fluktuací.Více než polovina zaměstnanců není vyučená v oboru. Co s tím?

Jak rychle a efektivně zaškolit zaměstnance, aby byli pro podnik přínosem a ne brzdou?

Blíží se hlavní sezona a budou se nabírat brigádníci… jak je rychle a efektivně zaučit?

Jak v týmu vzbudit chuť se vzdělávat a profesně růst?

Na co se při lektorování zaměřit? Jak to udělat, aby si lidé z vašich školení pamatovali co nejvíce? Jak si školení připravit?

 

 

pro členy AHR ČR: 2 900 Kč bez DPH
pro nečleny: 3 900 Kč bez DPH

Změna a motivace

Více

Očekávání a představy hostů se vyvíjí a mění – a hotely musí reagovat a přizpůsobit se. Není pochyb o tom, že hotely a hoteliéři jsou si toho vědomi.  K problémům ale někdy dochází, když dojde na to, změny „prodat“ zaměstnancům. Mnoho lidí žije představou, že „každá změna je změna k horšímu“ - změn se bojí, nemá je ráda a nepovažuje je za nutné.  Náš seminář pomůže porozumět, proč lidé odmítají změny, zamyslet se, jak jim důležitost změn správně vysvětlit a „prodat“ a hledat cesty k tomu, jak je pro změnu získat.  Zaměříme se i na to, jak důležitá je pro práci vnitřní motivace, co všechno může lidi motivovat a jakými cestami najít individuální motivace zaměstnanců.

Kurz je možno absolvovat samostatně či v rámci zvýhodněného balíčku kurzů měkkých dovedností. 

2 900 Kč

Naučte se jednat s čínským obchodním partnerem

Více

Obchodní jednání s Číňany to je pro české podnikatele nový svět. A upřímně – je dost možné, že mu nebudou úplně rozumět. A to nejen kvůli „rozsypanému čaji“.  Je to i proto, že podnikání je o lidech a velké i malé obchody se často stávají skutečností jen tehdy, když mezi partnery „přeskočí jiskra“.  Platí to o to více v asijských, „vztahových“ regionech. A Čína je samozřejmě jedním z nich.

Na semináři „Naučte se jednat s Číňany“ se dozvíte, jak překonat záludnosti čínského vyjednávání, etikety a etiky. Od podání vizitky po pozvání na karaoke. Od potřesení rukou, po večeři v hostitelově rodině.

2 900 Kč

Instruování, delegování a zpětná vazba

Více

V rámci tohoto školení se seznámíte se čtyřmi faktory důvěry, prostřednictvím kterých manažer určuje, zda má instruovat nebo delegovat. Dále si vyzkoušíte 8 univerzálních tipů, díky kterým bude vaše delegování i instruování efektivnější a vyzkoušíte si „rozhovor se zaměstnancem“, od kterého získáte zpětnou vazbu na váš styl, kterým úkoly předáváte.

Druhá část školícího dne je věnována zpětné vazbě. Jak to udělat, aby zaměstnanec odcházel po zpětné vazbě motivován, ne s pocitem lhostejnosti? Tajemství je ukryto v tzv. „dopadech chování“, které umí motivaci u zaměstnanců aktivovat. 

Kurz je možno absolvovat samostatně či v rámci zvýhodněného balíčku kurzů měkkých dovedností. 

2 900 Kč

Řízení úseku F&B

Více

Jaké jsou současné trendy v oblasti F&B? Chcete se v této oblasti ještě někam posunout? Chtěli byste si vyslechnout tzv. „best practice“, která uplatníte při řízení úseku F&B? Odpovědi na předchozí otázky jsou cílem tohoto semináře. V průběhu dne se budeme věnovat personálním otázkám tohoto oddělení, marketingu, analýze trhu a dalším otazníkům vznášejícím se nad tímto tématem.

 

2 900 Kč

Konflikty a námitky

Více

V průběhu školícího dne si ukážeme, jak amygdalu uklidnit, aby nedošlo ke konfliktu nebo jak amygdalu tzv. „vykolejit“, když řešíme nějakou námitku. Seznámíte se s vývojem konfliktu i s nebezpečím „vztahové polarity“, vyzkoušíte si techniky „mluvící hůl“, „entree“ nebo techniku „prevence“. To vše propojíme s tzv. „ptačí“ typologií, která vám pomůže ujasnit si, jak máte řešit konflikty nebo námitky s lidmi, kteří jsou v typu orla, holubice, páva nebo sovy. Také procvičíme dovednost dovést druhého člověka prostřednictvím otevřených otázek k tomu, aby si sám odpověděl na námitku, a tím změnil svoje stanovisko nebo postoj, což je dovednost k nezaplacení.

Kurz je možno absolvovat samostatně či v rámci zvýhodněného balíčku kurzů měkkých dovedností. 

2 900 Kč

Jak identifikovat a snížit demotivaci zaměstnanců

Více

Vedoucí pracovníci se snaží o motivaci svých zaměstnanců, stává se však, že opomíjejí demotivaci, která může být důvodem, proč je motivace zaměstnanců na nízké úrovni.Hlavním tématem tohoto školení jsou techniky, prostřednictvím kterých si účastníci kurzu vyzkoušejí, jak demotivátory identifikovat a jak jejich intenzitu snížit nebo je zcela odstranit

2 900 Kč

Verbální a neverbální komuikace

Více

Náš trénink se zaměřuje na rozvoj konkrétních komunikačních oblastí a pomocí nácviku osvědčených technik účastníkům pomůže rozvíjet schopnosti jak v roli posluchače, tak v roli mluvčího.Zaměří se tedy například na to, jak správně naslouchat, jak se přesvědčit, že jsme si rozuměli, tak předávat informace, vyjadřovat názor a dávat zpětnou vazbu – dovednosti, které jsou pro manažera klíčové. A v neposlední řadě se budeme věnovat i neverbální komunikaci, která je mnohem důležitější, než si někdy myslíme.

Kurz je možno absolvovat samostatně či v rámci zvýhodněného balíčku kurzů měkkých dovedností. 

2 900 Kč

Efektivní řízení obchodního oddělení

Více

Kurz je vhodný pro vedoucí pracovníky a řadové členy zabývající se obchodem a marketingem . Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickými metodami řízení obchodního oddělení.  Formou případových studií a parktických ukázek se blíže seznámíte s každodenní problematikou v těchto oblastech:  Obchodní aktivity / obchodní plán, Organizace práce, Prodejní dovednosti a péče o zákazníky, Sociální sítě a reputation management, Získávání a výběr vhodného člena obchodního týmu, Hodnocení, motivace, odměnňování členů obchodního týmu

2 900 Kč

Komunikace a péče o hosty se specifickými potřebami

Více

Seminář se věnuje verbální i neverbální komunikaci, obzvláště s ohledem na různé typy postižení a potřeby jednotlivých skupin klientů. Kurz může pomoci pochopit, jak s takovým klientem komunikovat, jak se chovat a nabídnout pomoc a vyhnout nedorozuměním. Jak přirozeně jednat a nenechat se překvapit odlišnostmi v chování či potřebách osob s handicapem.V rámci semináře je zmíněna i speciální komunikace a forma spolupráce s klienty seniory, kteří se pomalu ale jistě stávají jedním z hlavních segmentů našich hostů.

2 900 Kč

TIME MANAGEMENT – jak stihnout všechno, co stihnout chceme

Více

Také máte někdy pocit, že den by měl trvat alespoň 48 hodin? Nestíháte věci, které jsou důležité, protože vás znovu a znovu zahlcuje spousta neodkladných činností, které přináší každodenní život hotelu?

Trénink Time Management nabízí prostor pro to, abyste si ujasnili, co je pro vás, pro vaši práci a pro váš život důležité a co byste mohli ve svém řízení času (nebo spíše řízení sama sebe) zlepšit.

Time Management 4. generace, o kterém bude řeč, se nevěnuje jen tipům pro organizaci času, ale i hledání a stanovování priorrit a nalézání rovnováhy mezi prací a osobním životem.

2 900 Kč

Řešení obtížných situací se zaměstnanci

Více

Námitky  zaměstnanců typu: „Proč bych to měl dělat zrovna já?“, nebo: „Dříve jsme to dělat nemuseli“, umí někdy pěkně zamotat hlavu vedoucím pracovníkům, kteří v ten okamžik marně hledají správná slova pro odpověď. Výsledkem je pak nepříjemný pocit manažera z toho, že nedokázal pohotově reagovat. Jednodenní školení s názvem Řešení obtížných situací se zaměstnanci přináší účastníkům kurzu komunikační techniky slovní sebeobrany, učí je pracovat s emocemi svými, ale i s emocemi zaměstnanců a přináší praktický návod, jak se na obtížné nebo nečekané rozhovory preventivně připravit. Lektor tohoto školení požádá v předstihu přihlášené účastníky o zaslání alespoň jedné konkrétní situace z jejich praxe a z těchto situací sestaví program. Tím je zaručeno, že si každý účastník odnáší inspiraci, jak svoji obtížnou pracovní situaci v budoucnu řešit, plus je inspirován pracovními situacemi ostatních účastníků školení.  

2 900 Kč

Sommeliérský kurz na den

Více

V rámci jednodenního kurzu se budete věnovat samotnému  vinařství v České republice, jeho historii a současnosti. Seznámíte se s funkcemi a náplní práce  sommeliéra jako je  tvorba vinného lístku, podpora prodeje, práce s hostem, nákup a skladování vína.

Nesmíme opominout i oblast nejvýznamnějších odrůd vín a vinařských oblastí ve světě. Nemalou část kurzu tvoří i informace o jakostním třídění vín v ČR a informace o novém apelačním systému VOC. Stejně tak prodiskutujete i hodnotící systémy vín u nás.

Projdete i základy degustace (včetně degustace praktické)  vín včetně praktické prezentace vad a chorob vín. Dále vás čeká téma servisu šumivých, bílých a červených vín dle mezinárodních standardů. V neposlední řadě i podstatné téma základů snoubení pokrmů a nápojů. 

3 500 Kč

Time management

Více

Trénink Time Management nabízí prostor pro to, abyste si ujasnili, co je pro vás, pro vaši práci a pro váš život důležité a co byste mohli ve svém řízení času (nebo spíše řízení sama sebe) zlepšit. Time Management 4. generace, o kterém bude řeč, se nevěnuje jen tipům pro organizaci času, ale i hledání a stanovování priorrit a nalézání rovnováhy mezi prací a osobním životem.

Kurz je možno absolvovat samostatně či v rámci zvýhodněného balíčku kurzů měkkých dovedností. 

2 900 Kč

Prezentační dovednosti

Více

Také máte někdy nepříjemný pocit z prezentování před lidmi? Věřte, že nejste žádná výjimka. Stres z mluvení na veřejnosti patří k nejčastějším stresům vůbec. Dobrá zpráva je že s pomocí konkrétních tipů a triků a s trochou tréninku se váš projev může okamžitě zlepšit a váš vnitřní pocit posunout znatelně k pozitivním hodnotám.

 

Trénink Prezentační dovednosti nabízí prostor pro všechny, kteří musí mluvit na veřejnosti a chtějí svůj projev vylepšit - ať už prezentují hotel či restauraci na konferencích, obchodních schůzkách, mítincích, ať provádějí hosty hotelem, či představují hostům menu restaurace.

2 900 Kč

Prezentační dovednosti

Více

Trénink Prezentační dovednosti nabízí prostor pro všechny, kteří musí mluvit na veřejnosti a chtějí svůj projev vylepšit - ať už prezentují hotel či restauraci na konferencích, obchodních schůzkách, mítincích, ať prováději hosty hotelem, či představují hostům menu restaurace. V rámci tréninku dostanete spoustu praktických tipů, vyzkoušíte si prezentaci před publikem a dostanete zpětnou vazbu prostřednictvím videonahrávky vaší prezentace.

Kurz je možno absolvovat samostatně či v rámci zvýhodněného balíčku kurzů měkkých dovedností. 

 

2 900 Kč

Sociální sítě na den

Více

Účastníci kurzu se seznámí s následujícími sociálními sítěmi a jejich možnostmi v marketingu a komunikaci se zákazníky: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ či Periscope, Instagram, Pinterest, Snapchat, YouTube, Flickr, Foursquare, Yelp a další.

Účastníci získají dostatečné znalosti k výběru vhodných sociálních médii a jejich efektivního využití.

2 900 Kč

Multikulturní odlišnosti - pochopte své hosty

Více

Účastníci semináře se seznámí se základní a nezbytnou terminologií týkající se samotného pojmu kultura, pojmu kulturního šoku, interkulturní komunikace a multikulturního přístupu všeobecně. V další části jsou pak představovány jednotlivé kulturní oblasti (rozdělení světa) a základní charakteristika zvyků a obyčejů pro daná území a kultury se zaměřením na oblasti zemí Arabského světa, Indie, Číny a Korey. Seminář se věnuje i komunikační etiketě, verbální i neverbální komunikaci, obzvláště s ohledem na různé kulturní prostředí a tradice.

Kurz může pomoci pochopit, proč mají klienti z nás zatím méně známých destinací zvláštní požadavky a proč jsou některé jejich způsoby „jiné“.

Tento modul je ideální pro všechny pracovníky ze všech sfér cestovního ruchu, pro pracovníky hotelů a restaurací.  Podle požadavků je možné upravit kurz pro potřeby obchodního a MICE oddělení.

2 900 Kč

Barmanský a baristický kurz

Více
Lektor: bude upřesněno

Pro více informací o těchto kurzech nás, prosím, kontaktujte.

Nenašli jste kurz, který by vám vyhovoval?
Zkuste naše kurzy na míru
Sestavte si kurz na míru
Reference
 • Michal Tamchyna
  Oddělení lidských zdrojů
  Grandhotel Pupp, Karlovy Vary

  Pro sérií kurzů na klíč pro nás byla Akademie AHR jasná volba. Již několikrát jsme s Akademií spolupracovali a vždy bylo vzdělávání účastníky kurzů velice pozitivně hodnoceno. A pokud něco funguje bezvadně, nevidím důvod ke změně. Zaměstnanci byli nadmíru spokojeni. Vzhledem k tomu, že lektoři jsou nejen velice zdatní ve výuce, ale v naprosté většině jsou to lidé, kteří v hotelech přímo pracovali a dosáhli vysokých postů, mohli účastníkům vše vysvětlit na praktických příkladech. Dle mého názoru je toto asi největší bonus, které kurzy přinášejí.

 • Jan Hawelka
  Jednatel
  společnost LAGARTO, Severní Čechy

  S kurzy Akademie AHR jsem se poprvé setkal v rámci podpory ze strany ESF, kde jsem absolvoval osobně několik z nich. Na základě osobní zkušenosti a nabídce širokého portfolia přizpůsobitelné pro různé pozice napříč naší společností, jsem se rozhodl zařadit akademii do externího vzdělávacího programu. Kromě sdílení poznatků mezi členy ve skupině i širší rozhled v oboru, možnost srovnání, a i celkově positivní injekci pro osobní rozvoj v oblasti gastronomie. Celkově hodnotíme kurzy , a to i z pohledu našich zaměstnanců, velice kladně

 • Martin Kopecký
  Hotel Manager
  Hotel U Kata, Kutná Hora

  Kurzy pořádané Akademií AHR jsou jedinečnou možností, jak si vhodně doplnit vzdělání i rozhled v oboru. Velmi si vážím pečlivého přístupu se kterým jsou vybírány témata a osobnosti které přednášejí. Ochotně se dělí o své zkušenosti a přispívají tak k profesionalizaci a zvyšování standardů, a to nám přece všem jde. Rád jsem využil možnost navštívit některé kurzy osobně a na jiné poslal své kolegy. Jejich přínos se zhodnotil v provozu hotelu i v osobní rovinně. Rozhodně doporučuji tuto příležitost využít.

 • Petr Krtička
  ředitel hotelu
  hotel Rajská zahrada, Nové Město nad Metují

  Rádi se ve své práci rozvíjíme, zdokonalujeme a chceme našim klientům přinášet služby na profesionální úrovni i na takovém „malém, městě jako je Nové Město nad Metují. Nabídka kurzů AHR je velmi rozsáhlá a zabývá se jednotlivými činnostmi, které jsou v hotelovém a restauračním provozu k užitku nejen samotným zaměstnancům, ale užšímu vedení, které má skvělou možnost rozšíření obzorů za hranice vlastního řízení provozu. Naším hnacím motorem sice není jen odlišení se od konkurence, ale díky kurzům, školením a podpoře je určitě tento rozdíl hmatatelnější.

 • Diana Lejsková
  Manager
  Restaurant 59 Apart Hotel Jablonec

  Akademie nám do slova otevřela oči a pomohla nám nastartovat v našem podniku sled změn, které přispěly nejen ke zvýšení celkového obratu, ale díky kurzům máme stabilnější tým, pracujeme efektivněji a s větší radostí, vidíme výsledky. I přesto, že spoustu věcí již známe, stále se díky lektorům, kteří se snaží vždy zapojit každého z uchazečů, dozvídáme nové věci, jiné způsoby a úhly pohledů na dané téma. Navzájem jsme si inspirací a pokaždé odcházíme s něčím novým. Jednoduše víme, že je vždy, co zlepšovat a kurzy akademie jsou nám v tomto směru velkým pomocníkem.

 • Ing. Radim Beneš
  Ředitel hotelu
  Clarion Congress Hotel Ostrava

  V minulosti jsem se sám, nebo moji kolegové vzdělávali prostřednictvím Akademie AHR. Přebrané informace od lektorů byly přínosem v mé řídící práci, jelikož v současné době je odevzdávání a sdílení informací či zkušeností výhodou. Doba je velmi rychlá a je správné vzdělávat se v oboru, abychom hotelnictví posouvali vpřed. Tématika kurzů byla pečlivě vybírána a organizace kurzů probíhala v duchu přátelské atmosféry a vždy ke spokojenosti nás, účastníků kurzů.

 • Mgr. Miriam Lacinová
  ředitelka
  AHOL – Střední škole gastronomie, turismu a lázeňství

  Podmínkou kvalitní přípravy mladých studujícíh lidí je erudovaný pedagogický sbor na vysoké úrovni. Pro udržení vysoké profesní úrovně odborných pedagogů je velmi důležité další profesní vzdělávání v oboru, který daný pedagog vyučuje. Pro tento další profesní rozvoj využívají naši odborní vyučující především semináře a kurzy Akademie AHR ČR, a to pro jejich vysokou odbornou úroveň, profesionální přístup lektorů i organizačního týmu, zařazení atraktivních aktuálních témat a informací o nejnovějších trendech.

 • Jan Halíř
  Lepsihotel.cz
  Hotelsolutions.cz

  Aby člověk viděl náš business v souvislostech a hlavně profesně nezakrněl, je třeba občas vyběhnout z našich provozů. Akademie je podle mě skvělá cesta jak sebe a své zaměstnance osobně rozvíjet a také způsob jak navázat cenné kontakty s kolegy. Osobně jsem si mnoha kurzy prošel a mohu je vřele doporučit. Navíc má učebna v AHR skvělou kávu, tak vyražte za vzděláním!

 • Za rok 2019 jsme realizovali 0 kurzů / přivítali 0 účastníků