Housekeeping, modul I.

Cena pro členy AHR ČR:
3 300 Kč bez DPH
Účastníci obdrží studijní podklady.
Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad –

Certifikát AHR ČR

vztahující se k tomuto odbornému kurzu.

V ceně kurzu je malé občerstvení v rámci dvou kávových přestávek.

Cena pro nečleny:
4 300 Kč bez DPH
Účastníci obdrží studijní podklady.
Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad –

Certifikát AHR ČR

vztahující se k tomuto odbornému kurzu.

V ceně kurzu je malé občerstvení v rámci dvou kávových přestávek.

První část semináře je zaměřena na rozdílný pohled a na význam oddělení Housekeepingu. Vývoj jednotlivých kompetencí tohoto oddělení – minulost vs. současnost v návaznosti na budoucí trendy. 
Významnou součástí semináře je zaměření na odbornost a profesní specializaci týmu, dle jednotlivých pracovních pozic (pokojská, directrice a supervisor) s cílem vytvořit sehraný tým profesionálů.  
V druhé částí se seminář zaměří na dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce, užívání jednotného systému, nastavení pracovních procesů, (optimalizace skladových zásob, fasování prádla a manipulace s ním).  Zaměření na praktické zkušenosti osvojení profesionálních návyků a citu pro detail a pořádek. 
Jednotlivá témata teoretické části jsou představována formou prezentace pomocí výkladu, následuje diskuze s využitím modelových situací jednání. Důraz je kladen na výměnu zkušeností s využitím metody BEST PRACITISE.

Kurzem Vás provede lektorka: Jaroslava Vyskočilová
Od řadových pozic ve významných pražských hotelech dospěla k pozicím v top managementech hotelů mezinárodních řetězců. V posledních letech se v hotelu Vienna House Diplomat Prague věnuje hlavně oblasti řízení Back of House v hotelu – významnou část tvoří Housekeeping. Podílí se na prosazování ekologických prvků do hotelových provozů s důrazem na úsporu nákladů. Zabývá se klasifikací ubytovacích zařízení. Dlouhodobě školí v rámci Akademie AHR kurzy zaměřené na Housekeeping.

Mapa