Housekeeping, modul III.

Cena pro členy AHR ČR:
3 500 Kč bez DPH

Účastníci obdrží studijní podklady.
Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad –

Certifikát AHR ČR

vztahující se k tomuto odbornému kurzu.
V ceně kurzu je malé občerstvení v rámci dvou kávových přestávek.

Cena pro nečleny:
4 500 Kč bez DPH

Účastníci obdrží studijní podklady.
Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad –

Certifikát AHR ČR

vztahující se k tomuto odbornému kurzu.
V ceně kurzu je malé občerstvení v rámci dvou kávových přestávek.

ceny jsou za osobu

Jednodenní kurz se skládá ze dvou částí – řízení nákladů oddělení Housekeepingu a
vzdělávání – rozvoj zaměstnanců.
Kurz je opět interaktivní, vybrané praktiky a postupy si účastníci sami názorně vyzkouší, a díky tomu je pak snáze a lépe aplikují do své pracovní činnosti.
Jednotlivá témata teoretické části jsou představována formou prezentace pomocí výkladu, následuje diskuze s využitím modelových situací jednání. Důraz je kladen na výměnu zkušeností s využitím metody BEST PRACTISE

Kurzem Vás provede Lektorka: Jaroslava Vyskočilová

Od řadových pozic ve významných pražských hotelech dospěla k pozicím v top managementech hotelů mezinárodních řetězců. V posledních letech se v hotelu Vienna House Diplomat Prague věnuje hlavně oblasti řízení Back of House v hotelu – významnou část tvoří Housekeeping. Podílí se na prosazování ekologických prvků do hotelových provozů s důrazem na úsporu nákladů. Zabývá se klasifikací ubytovacích zařízení. Dlouhodobě školí v rámci Akademie AHR kurzy zaměřené na Housekeeping.


Mapa