20.05. ONLINE kurz Řešení připomínek a stížností zákazníků včetně řešení nestandardních situací

Cena pro členy AHR ČR:
2 200 Kč bez DPH

Cena za 1 osobu

Účastníci obdrží studijní podklady.
Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad –

Certifikát AHR ČR

vztahující se k tomuto odbornému kurzu.

Cena pro nečleny:
3 200 Kč bez DPH

Cena za 1 osobu

Účastníci obdrží studijní podklady.
Po absolvování kurzu je uchazečům vystaven doklad –

Certifikát AHR ČR

vztahující se k tomuto odbornému kurzu.

Okruhy probíraných  témat:

  • profesionální fungování recepce
  • komunikace s hostem
  • spokojenost hosta / hodnocení spokojenosti
  • znalost produktu a vhodné formy případných kompenzací.
  • reakce na recenze
  • praktické příklady

Harmonogram kurzu

Online kurz je rozdělen do dvou částí - bloků, mezi kterými je 45 minut pauza

 9.00 – 11.00  I. část kurzu

11.00 -  11.15  Diskuze a dotazy k probíraným tématům

11:15 – 12.00 Pauza na oběd

12.00 -  14.00  II. část kurzu

14:00 - 14.15  Diskuze a dotazy k probíraným tématům, závěr 

Jednotlivá témata I. i II. části jsou představována formou prezentace a pomocí výkladu, následuje diskuze s využitím modelových situací jednání. Důraz je kladen na výměnu zkušeností s využitím metody BEST PRACTISE

Mapa