Asociace hotelů a restaurací České republiky
Česky English
Česky English

Práce v roce 2038 - připravte se

Datum: 10.2.2018

Revoluce začala, to je jasné. Označuje se termínem 4.0. Dotýká se všech oblastí, tedy i trhu práce. Do dvaceti let zmizí řada profesí, které dnes známe. Ale vzniknou i nová povolání, která si ještě neumíme představit. Ženám se ovšem bude muset trochu pomoci, přijdou o místa, která převezmou roboti.

Studií, úvah a komentářů, jak bude pracovní trh vypadat za dvacet let, je spousta. Podle jedné z tezí například zmizí až 30 % současných profesí. Podle jiné studie, té z ministerstva práce a sociálních věcí, to bude 10 % pracovních míst a u dalších 35 % míst dojde k podstatným změnám v konkrétních činnostech.

Každopádně se všechny prognózy shodují v jednom: změna bude radikální. A rychlá. „ Už v minulosti jsme byli schopni se přizpůsobit vývoji na pracovním trhu. Úředník za přepážkou v bance se stal finančním poradcem, písařky nahradily osobní asistentky a textové procesory. Rozdíl je dnes v tom, že životní cyklus dovedností je kratší než kdy dříve a ke změnám dochází ve zcela bezprecedentní míře,“ uvádí ve studii nazvané Revoluce dovedností odborníci z mezinárodní společnosti Manpower.

Změny v podobě přicházejících robotů dolehnou zejména na nízkokvalifikované a rutinní profese, kde je nejjednodušší nahradit lidskou práci strojem. Dělnické profese, dnes označované odborně jako operátorské, jsou nejohroženější. „Už dnes největší změny probíhají ve výrobním odvětví. Snížila se celková zaměstnanost, zatímco celková produkce strmě roste,“ uvádí studie Manpoweru.

Očekává se také úbytek úředníků, řidičů či pokladníků. „Nebo zaměstnanců, jejichž úkolem je nakládání s informacemi a kde se dá předpokládat, že tentýž úkol zvládne algoritmus či umělá inteligence,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. K zániku prý také míří pozice burzovních makléřů a právníků. „Ve světě práva je už nyní 60 milionů sporů mezi obchodníky na eBay urovnáno pomocí on-line nástroje pro řešení sporů spíše než prostřednictvím právníků a soudců,“ konstatuje k tomu studie Manpoweru.

V případě manažerských a dalších řídících pozic, lékařů, ošetřovatelek a sester nebo vysokoškolských učitelů se velká revoluce neočekává, byť i jejich náplň práce, a potažmo požadované kompetence se budou měnit. Ovšem úplné nahrazení jejich práce umělou inteligencí očekávat nelze, i vzhledem k široké škále měkkých dovedností, kterými musí disponovat. „Už teď v USA využije měsíčně více pacientů služeb virtuálních zdravotních poradců než kolik jich navštíví lékařské ambulance,“ podotýká k tomu ovšem studie Manpoweru.

Podle ní se na změny připravuje také finanční sektor od účetních a bankovních úředníků, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníkem, až po tržní analytiky. Podle odhadů může být v tomto sektoru ohroženo až 54 % pracovních pozic. A u obchodníků by bylo možné automatizovat 47 % každodenních aktivit prodejců.

Robot Standa zastane práci tří lidí

„Budoucnost je mi ukradená, hlavně že mám práci teď,“ řeknou mnozí. Ale pozor, jde to rychle. Nemusíme se dívat až do roku 2038. Zatím revoluci brzdí fakt, že nové technilogie jsou nákladné a chybějí lidé, kteří by měli odborné dovednosti k jejich obsluze. Jenže prý už do dvou let budou roboti levnější, tedy dostupnější a lidé více proškolení v jejich obsluze. A dva roky rychle utečou.

Přibývá zpráv z firem, které se chlubí, jak pořídily roboty na místa lidské práce. „Pracovní nabídky nám připravují roboti,“ hlásila před pár měsíci zpráva od firmy SAP Services a vysvětlovala: „V roce 2016 personální tým vystavil více než 23 tisíc nabídek pro kandidáty ze 32 zemí. S cílem zefektivnit tuto činnost jsme se rozhodli zavést řešení robotické automatizace. Ušetříme desítky až stovky hodin lidské práce, která dříve směřovala do opakujících se manuálních úkonů. S automatizací se vyhýbáme lidským chybám,“ říká Vojtěch Švagr, který v SAP vede projektový tým. Na personalisty prý zbývá kvalifikovanější práce, například osobní konzultace s uchazeči.

Také Sberbank oznámila, že je mezi prvními bankami v Evropě, které využívají softwarového robota. Dostal jméno Standa a zrychlil proces čerpání schválených úvěrů. To, co lidem trvá půl hodiny, robot zvládá do pěti minut a bezchybně. „S rekordním počtem poskytnutých spotřebitelských a hypotečních úvěrů samozřejmě roste i objem prací při jejich zpracování v back office banky. Abychom udrželi kvalitu a rychlost poskytovaných služeb, rozhodli jsme se pro automatizaci některých procesů,“ vysvětluje Karel Soukeník, podle něhož Standa zastane práci tří lidí na plný úvazek.

Pokud se podíváme na ohrožená odvětví, vyplývá z toho celkem logicky jedna věc. A to, že největší problém budou mít v budoucnu lidé s nízkými dovednostmi, ti málo učenliví a bohužel ženy. Automatizace ohrožuje totiž obory, kde ženy dominují, jako jsou právě administrativa, prodej, obchod. Sice nová místa pro ně zase vzniknou, ale těch má být podle odhadů výrazně méně. Na pět zrušených míst vznikne jen jedno nové. Co jim poradit? Vrhněte se na studium technických oborů. Pak se o vás poperou.

Nejenže spousta profesí zanikne, ale spousta jich také vznikne. Někde se přece o ty roboty musí starat a obsluhovat je. A posílí profese, kde bude potřeba „lidskost“. A jsme zase u čísel. Až 65 procent nových profesí, které budou na trhu práce po roce 2030, zatím vůbec neznáme. Některé odhady se zastavily až na 85 %. „Budou vznikat především v IT sektoru, ale i v oboru HR, tedy v personalistice, která bude stále komplexnější a v níž bude třeba velmi pružně reagovat na změny trhu práce,“ odhaduje Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

„Nikdo dnes neumí říct na sto procent, jaká pracovní místa zaniknou a jaká přibudou, takže se musíme připravit na různé scénáře,“ říká Jiří Kysela, ředitel české pobočky společnosti Dell Technologies. Ta nedávno uveřejnila studii, která má firmám pomoci připravit se na budoucnost. A také jejich zaměstnancům.

Kysela se neobává masivního zániku pracovních míst, spíše prý očekává velký přesun, který se dotkne většiny oborů. „Nejen v maloobchodě, dopravě, výrobě, v sektoru pohostinství, ale i v oborech, jako jsou překladatelské a tlumočnické služby, v právních a zprostředkovatelských službách, logistice. Nicméně věřím, že se vždy najde uplatnění pro nejrůznější typy lidí. Kromě poptávky po technicky vzdělaných pracovnících bude narůstat potřeba pracovníků zajišťujících sociální interakci, přímou lidskou účast. Tu žádný stroj řešit nedokáže,“ míní Kysela.

Stejný názor uvádějí i odborníci z Manpoweru. „Proměna práce v éře strojů nemusí nutně znamenat bitvu mezi roboty a lidmi a rozhodně bychom neměli podceňovat sílu osobního kontaktu,“ uvádějí ve své obsáhlé zprávě.

V České republice podle studie ministerstva práce bude v roce 2029 existoval 3,9 milionu pracovní míst, což je o zhruba 400 tisíc míst méně než v roce 2015.

Studentem po celý život

Aby tuto revoluci lidé dobře zvládli a byli na trhu práce úspěšní, předpokládá to jednu zásadní věc: schopnost učit se. Práci totiž v budoucnu lidé nezískají na základě dosaženého vzdělání, ale podle toho, jak budou schopní a ochotní se dál vzdělávat. Jen pro zajímavost: světové ekonomické fórum sestavilo žebříček dovedností, které budou muset ovládat dnes desetileté děti na budoucím trhu práce. Jsou to například schopnost řešení problémů, schopnost kritického myšlení, kreativita, emoční inteligence, interakce s ostatními lidmi a vyjednávací schopnosti.

Vzdělávání se bude vyžadovat i kvůli změnám v charakteru práce. Minulostí budou smlouvy na dobu neurčitou a „práce na celý život“ u jedné firmy. Lidé budou najímáni na konkrétní projekty nebo jen na určitou dobu. Studie Manpoweru mluví o modelu „kariéra pro mě“, kdy se spolu společnosti a jednotlivci budou domlouvat na podmínkách spolupráce, které jim vyhovují v daném okamžiku. „Zaměstnavatelé se budou muset více snažit přilákat lidi, kteří nechtějí pracovat jako tradiční zaměstnanci, přičemž ti s nejžádanější kvalifikací si budou nejvíce diktovat podmínky,“ doplňuje studie.

Zatímco klasickým zaměstnancům obstará vzdělávání, rekvalifikace a školení, sama firma, ti ostatní, tedy freelanceři - pracovníci na volné noze fungující v alternativních formách práce, si budou muset vše zajistit a zaplatit sami. „Aby dostáli požadavkům kladeným na očekávané výstupy, budou muset sledovat a osvojovat si nejnovější poznatky v oboru jejich činnosti. Schopnost informaci nalézt, nacházet souvislosti a paralely mezi různými oblastmi, myšlenkami a koncepty bude stále důležitější,“ míní studie ministerstva práce nazvaná Iniciativa práce 4.0.

A je tu ještě otázka pracovní doby. Když budou více pracovat roboti, šlo by zkrátit pracovní týden? Lidé budou méně stresovaní. Takové názory zní stále častěji, souvisí totiž s technologickým pokrokem. V poválečném Československu měl pracovní týden šest dnů. Současná pětidenní pracovní doba platí téměř po celém světě, i když počet pracovních hodin v jednom dni se stát od státu liší. Radovan Hauk z poradenské společnosti BDO k tomu říká: „Zavést kratší pracovní týden by musela drtivá většina zemí, protože ty, které by na to nepřistoupily, by získaly konkurenční výhodu.“ Takže uvidíme.

Na empatii a komunikaci budeme muset zapracovat

Jak se na všechny ty změny připravit psychicky? „Naše nejlepší strategie pro takovou budoucnost musí sestávat ze dvou dovedností: umět se učit, a to celoživotně, a umět se psychologicky kultivovat. Pak tuto revoluci zvládneme,“ říká psycholog Dalibor Špok.

První dovednost vede k dobrému vzdělání a odbornosti. „Vzdělávat se budeme muset celý život, jak to už dnes dělají lékaři nebo programátoři. Ve specializovaných profesích nevystačíme s představou, že se něco naučím ve dvaceti a pak to budu celý život používat,“ míní psycholog.

Druhá dovednost - psychologicky se kultivovat - podle něj znamená zvládat komunikaci, vztahy se zákazníky či klienty a schopnost řešit konflikty a problémy s druhými lidmi. „A oblasti lidských vztahů, empatické komunikaci, pomoci druhým, se můžeme a musíme také učit. Není to něco, co přichází automaticky nebo co je nám snad vrozené. Především lidé, kteří dnes pracují v profesích, kde postačuje nižší nebo střední vzdělání, mohou očekávat, že po nich bude požadován čím dál větší přesun do pracovních rolí s menší mírou operování s věcmi, ale s větší mírou vztahu k lidem,“ říká psycholog.

Podle něj daleko více zodpovědnosti zůstane na každém z nás, kam jít dále, jak se dále vzdělávat, do kterého oboru vstoupit. „Protože nikdo neví přesně, co budoucnost přinese, je jedinou jistotou naše schopnost změny. A ta opět musí být celoživotní. Kdo si představuje dospělost jako stabilní každodenní neměnnou rutinu, pohoří. Budeme muset být ochotni vstupovat do nových rolí, testovat, zda se na ně hodíme, aktivně pátrat a hledat vlastní cestu a opouštět to, co už v práci nefunguje nebo o co není zájem. Nemyslím si, že taková vize je strašidelná nebo by měla být doprovázena strachem. Naopak, představuje velkou svobodu,“ uzavírá psycholog Špok.

Zdroj: https://finance.idnes.cz/prace-2038-zamestnani-prognoza-budoucnost-trh-prace-fsu-/podnikani.aspx?c=A180202_123729_podnikani_kho

 

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste

Pokud již máte registraci, můžete se přihlásit

Přihlašovací jméno
Heslo
 

Zapomněli jste své heslo? Nechte si zaslat nové

Pokud nemáte ještě účet, můžete se zaregistrovat


Contact information