Asociace hotelů a restaurací České republiky
Česky English
Česky English

NOVELA ZÁKONA O POTRAVINÁCH

Datum: 30.5.2016

Zákon mění některá ustanovení týkající se označování potravin, definuje přesně možnost použít nepovinné označení (například termíny „vyrobeno v Česku“ a „Český výrobek“). Při označování pokrmů bude více prověřováno, jestli nedochází ke klamání hosta názvy jako „Třeboňský kapr“ pocházející z jiného regionu. V názvu obsažené složky, které pokrm prokazatelně neobsahuje. V názvu slibovaný technologický postupu, který nebyl použit atp.
Prováděcí vyhláška zavede potom některé povinnosti přímo do gastronomických provozů. Půjde o dokazování původu surovin pomocí jejich sledovatelnosti a prokazování šarží. Označování ne jen surovin, ale i polotovarů, rozpracovaných výrobků, hotových pokrmů dovážených mimo provozovnu atp. Povinnost snižovat prokazatelně trvanlivost surovin při porušení originálního obalu nebylo v gastronomii zatím také obvyklé. Jak prokázaly kontroly státního dozoru ještě více než 30% prověřených provozů neznačí správně již mnohokrát omílané alergeny, pro jejichž označování vydala AHR dokonce metodický pokyn již před více jak dvěma roky. Prováděcí vyhláška bude požadovat také kontrolu kvality tuků a zavede některé mikrobiologické parametry. Dojde také ke zpřesnění požadavků na provozní a osobní hygienu, které byly pro stravovací provozy definovány zatím pouze ve vyhlášce 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a nařízení EU 852/2004 o hygieně potravin.
AHR ČR ve spolupráci se společností UniConsulting, s r.o. pořádá na toto téma dne 15. června první seminář zaměřený na řešení povinností z tohoto zákona z pohledu provozovatele veřejného stravování.
Jde o rychlou pomoc provozovatelům stravovacích služeb v oblasti, kde je srozumitelnost právních úprav velmi komplikovaná.
Stupňující se aktivita legislativců a zvyšování počtu pravidel v této oblasti je alarmující. Jde o proces, který se mnohdy blíží hranici možností provozovatelů stravovacích služeb jej vůbec sledovat. Neustálé změny pravidel. Zapojení dalších dozorových orgánů s různým přístupem ke kontrole. Duplicitní řešení některých povinností v zákoně 258/2001 a zmiňovaného 110/1997, Sb. včetně prováděcích vyhlášek. A nad tím vším drakonické pokuty ze zákona 110/1997 Sb., jehož novela přináší stropy pokut pro skupiny prohřešků od jednoho milionu až do 50 milionů. Ve srovnání s blokovými pokutami do 10 tisíc Kč ukládanými orgány ochrany veřejného zdraví (tzv. hygiena)  v minulosti. Vyjasnění právního rámce a snad zjednodušení pravidel je slibováno lepší spoluprací mezi ministerstvy Zemědělství a Zdravotnictví i v důvodové zprávě k současné novele zákona 110/1997, Sb.
Doufejme, že si legislativci obou ministerstev uvědomí, že zvýšená regulace v oblasti tak různorodé, jako je veřejné stravování neslouží mnohdy k jeho zlepšení. Řada obecných požadavků EU je koncipována velmi volně a konečná řešení jsou ponechávána národním vládám. Dojem, že musíme každý problém do nejmenších podrobností vyřešit v národní legislativě, je tedy většinou naše vnitřní rozhodnutí mající základ u legislativců na ministerstvech. Snad si příslušné orgány včas uvědomí, že píle legislativců a generování stále nových pravidel nejsou cílem. Cílem je změna právního vědomí zainteresovaných osob, která však neprobíhá v kvapíku legislativních změn. Je potřeba zapojit i další mechanizmy pro povznesení oboru gastronomie, jako je osvěta a vzdělávání, tady větší podporu ovšem zatím postrádáme.
Autor: Tomáš Čapek, UniConsulting

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste

Pokud již máte registraci, můžete se přihlásit

Přihlašovací jméno
Heslo
 

Zapomněli jste své heslo? Nechte si zaslat nové

Pokud nemáte ještě účet, můžete se zaregistrovat


Contact information