Asociace hotelů a restaurací České republiky
Česky English
Česky English

Nadace AHR ČR - znáte naši Nadaci dobře?

Datum: 29.3.2017
Nadace AHR ČR - znáte naši Nadaci dobře?

AHČR rozhodně nezahálí, co se projektů týče, o čem vlastně je ten Start do života?

Start do života podporuje mládež z dětských domovů. Hradí plně nebo částečně náklady spojené s jejich studiem na všech úrovních odborných škol, jak učňovských, středoškolských, tak i první studentku na Vysoké škole ekonomické. Rovněž jim pomáhá zprostředkovat vhodnou praxi a také placené brigády při studiu. Následně, po úspěšném ukončení studia, jim pomáhá v získání pracovních smluv na zkušební dobu ve spolupracujících hotelích a restauracích. Rovněž finančně podporuje vybrané aktivity dětských domovů, směřované ke zlepšení prostředí a podmínek pobytu mládeže v těchto zařízeních. 

Je skvělé slyšet, že Start do života je projekt, který se neustále vyvíjí. Každá dobrá věc se většinou neobejde bez lidí, kteří celému projektu věří a dokáží si odpovědět na stěžejní otázku: „proč to děláme?” Jaká je vize tohoto projektu a co Vás na něm inspiruje a baví?

Naším cílem je přivést do projektu co nejvíce dětí z dětských domovů. Máme zájem s nimi dlouhodobě spolupracovat a nabízet jim pracovní smlouvy po úspěšném ukončení studia, v některém hotelovém či restauračním zařízení. Každý jeden mladý člověk, který neměl to štěstí prožít své dětství ve vlastní rodině, kterému se jeho rodinou stal dětský domov a projeví zájem o náš obor, se bude moci i díky projektu Start do života zařadit snadněji do produktivního života. Prioritou naší Nadace a také celé naší společnosti je pomoci těmto mladým lidem stát se odborníkem a profesionálem ve svém oboru a vytvořit tak pevné zázemí pro založení vlastní rodiny. Každý takto úspěšně začleněný mladý člověk je naší radostí a také odměnou za naši dobrovolnou nadační práci.

Vaš přístup, který mi připomíná přísloví “nedávej hladovému rybu, ale nauč ho rybařit” je zkrátka jeden z nejlepších přístupů, ne-li nejlepší, na kterém jste vaši charitativní činnost mohli založit. Co vedlo AHČR k založení tohoto projektu?

Projekt je založen na myšlence, že získat vzdělání v oboru cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomii, kde je neustálá poptávka po odborně vzdělaných pracovnících, je dobrý start do života pro svěřence dětských domovů. Ti se totiž často potýkají se začleněním do praktického života. Pro tuto svoji aktivitu Nadace Asociace hotelů a restaurací založila program Start do života.

Jak dlouho se už snažíte v dětech z dětských domovů probouzet lásku k hotelnictví a gastronomii?

Nadace AHRČR existuje již vlastně od roku 1992. Již od této doby podporuje učňovské, střední a vysoké školy zaměřené na vzdělávání v oboru hotelového a turistického průmyslu. A to se zvláštním zřetelem na vzdělávací programy organizované či podporované AHRČR. V roce 2009  došlo k úpravě statutu Nadace, a sice o rozšíření její působnosti právě na děti z dětských  domovů, kdy byl pro ně založen projekt Start do života.

Charitativní organizace své finance vybírají různě, ať už sofistikovaně dárcovskými sms, či s kasičkou u metra. Jak to děláte vy?

Hlavním a také stálým zdrojem příjmů Nadace jsou dary hotelových hostů, kteří přispívají v hodnotě 1€ za ubytování. Tyto příspěvky hostů, kteří jsou plně informování o jejich využití a o činnosti Nadace, vybírají hotely, které s námi spolupracují. Bez jejich podpory, by Nadace nemohla dlouhodobě plnit svou charitativní činnost. Nadace je, ale také financována ze sponzorských darů právnických a fyzických osob. Tímto bych chtěla poděkovat panu Ing. Hlinkovi (bývalý prezident nadace AHRČR, nyní člen rady a zástupce vzdělávací sekce AHRČR pozn. red.), který při oslavě svého životního jubilea věnoval prostřednictvím svých hostů finanční dar, který sám ještě poté zdvojnásobil. Neméně si také vážíme velkorysosti pana Sanjivovi Suri (Prezident & CEO, Zátiší Group pozn. red.). A tak bych mohla pokračovat dále a jmenovat mnoho firem a úžasných lidí, kteří Nadaci finančně podpořili a nadále podporují.

Jak probíhá taková spolupráce hotelů se Startem do života a kolik jich váš projekt podporuje?

Dnes je zapojeno v projektu Start do života 13 hotelů, které pravidelně posílají vybrané prostředky od hotelových hostů na účet Nadace. Nemohu nezmínit, že některé z hotelů přímo podporují určitý dětský domov a tím samozřejmě i děti zapojené do projektu Start do života. Hotely také prostřednictvím Nadace zvou dětské domovy na různé hotelové akce jako například vánoční besídky, zajímavé přednášky a v neposlední řadě poskytují studujícím dětem praxi přímo v hotelu. Samotná Nadace dále táké oslovuje projektem Start do života další hotely, a to jak členské hotely AHR ČR, tak i ostatní v celé ČR. 

Kdo vlastně vybírá dětské domovy, se kterými spolupracujete – může se tohoto projektu zapojit jakýkoliv dětský domov?

Ano, dětské domovy mohou přihlásit své svěřence do programu Start do života standartizovanou přihláškou. A to buď před zahájením nebo během studia. O zařazení konkrétní osoby do programu potom rozhoduje správní rada Nadace. Ta také následně schvaluje konkrétní výši finančních příspěvků na náklady studia pro příslušný školní rok a to na základě vyúčtování a doložení výdajů ze strany dětského domova. Dětské domovy se rovněž musí zavázat, že budou s Nadací úzce spolupracovat. A to minimálně jedenkrát za školní rok ji informovat o studijních výsledcích podporovaných dětí. Dále také pravdivým dokládáním výdajů spojených se studiem, na které Nadace přispívá. Jinak do programu Start do života mohou své žáky přihlásit i odborné vzdělávací instituce.

Zdroj:http://hotelandspa.cz/rozhovory/pomahame-detem-detskych-domovu-stat-se-profesionaly-oboru/

Více informací zde: http://www.ahrcr.cz/nadace-ahr-cr/

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste

Pokud již máte registraci, můžete se přihlásit

Přihlašovací jméno
Heslo
 

Zapomněli jste své heslo? Nechte si zaslat nové

Pokud nemáte ještě účet, můžete se zaregistrovat


Contact information