Asociace hotelů a restaurací České republiky
Česky English
Česky English

Je dnes výhodné mít žáky na praxi?

Datum: 18.5.2018


Středních škol s gastronomickými a hotelovými obory je jako máku. Jen v Praze jich napočítáme 13, v celé České republice pak přes 150. A jak je to s novým kvalitním personálem? Jako se šafránem! To si již uvědomili majitelé i manažeři řady gastronomických a hotelových provozů a čím dál častěji se snaží „lovit“ nové zaměstnance z řad absolventů středních a vyšších odborných škol

Bohužel takový dnešní absolvent, semletý českým základním druhostupňovým a poté středním odborným školstvím, málokdy vyhovuje byť jen základním požadavkům zaměstnavatelů a je tak ve většině případů předurčen pro útěk od oboru nebo naopak pro pokračování svých studií (často bez úspěchu) na „maturitních nástavbách“, „voškách“ a „vejškách“. A vesele, s minimem námi požadované odbornosti, zvětšuje procenta republikové vzdělanosti, respektive nevzdělanosti, přechází z jedné školy na druhou, z jednoho oboru na jiný, často na úplně odlišný.

Ale tak jsme to přece chtěli, všem maturantům jsme nově přihodili ke zkoušce z dospělosti povinně ještě matematiku, přidali jsme jim více hodin, aby tu zkoušku vůbec zvládli a aby takový kuchař na tříletém oboru, který má dnes povinně již dva cizí jazyky, mohl také pomýšlet na maturitu, tak mu hodiny matematiky také povinně přidáme. A ptáte-li se, na úkor kterého „nepotřebného“ předmětu? No přece na úkor odborných předmětů. A tak se prostě už na školy nezlobte, že nevychovávají odborníky, ony už k tomu ani nemají dostatečný prostor.

Teď je řada na vás, na zaměstnavatelích toužících získat na praxi motivované a spolehlivé žáky, potažmo své budoucí zaměstnance. My na školách chceme ty samé žáky, věřte nám! Neshánějte „levnou pracovní sílu“ a pojďte nabídnout žákům kvalitní praxi, kde mohou získat k oboru vztah. Ukažte jim krásu těchto oborů. Nikdo jiný to za vás neudělá!

Pro ty co dočetli až sem a chtěli by zlepšit svou spolupráci se školou, bych doporučil několik zdrojů k pročtení. Je jím např. projekt Pospolu - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi - Národní ústav pro vzdělávání (2015), www.nuv.cz/pospolu nebo pod stejnou střechou právě probíhající projekt Modernizace odborného vzdělávání, jež si klade za cíl rozšiřovat a zefektivnit možnosti realizace odborného výcviku a odborné praxe žáků středních odborných škol ve spolupráci se zaměstnavateli, www.nuv.cz/projekty/mov .

Pro firmy, které zatím nemají zkušenosti se spoluprací s žáky odborných škol, doporučuji publikaci Praktické vyučování žáků -  Průvodce pro malé a střední podniky, která vznikla v rámci mezinárodního projektu Hospodářské komory ČR, www.komora.cz/ac4sme-2 .

Váháte, zda se do spolupráce se školou a žáky pustit? Možná vám přijde vhod daňový odpočet na podporu odborného vzdělávání, který má především motivovat firmy, aby se více otevřely spolupráci se školami a aktivněji se podílely na praxi žáků a studentů. Základní podmínkou je, že podnikatel uzavře se školou smlouvu o praktickém vyučování. Rozeznáváme dva daňové odpočty – „investiční“ – na podporu pořízení majetku sloužícího odbornému vzdělávání a „časový“ – na podporu výdajů vynaložených na žáka či studenta při odborném vzdělávání. Informace k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů, www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-uplatnovani-odpoctu-na-podporu-odborneho .

Investiční - Podnikatel může stroje, zařízení a další techniku využívanou pro odborné vzdělávání nejen standardně odpisovat, ale daňově uplatnit ještě podruhé formou odpočtu od základu daně ve výši 50 nebo 110 % vstupní ceny majetku (50 % - stroj je využíván pro vzdělávání 30-50% času provozu; 110 % - stroj je používán pro vzdělávání nad 50% času provozu).
Příklad: Poplatník pořídí pro účely odborného vzdělávání majetek v hodnotě 1 000 000 Kč. Majetek slouží po celé tři roky zcela pro účely vzdělávání, případně jako operativní záloha pro případ výpadku zařízení určeného pro výrobu. Dodatečný odpočet na podporu odborného vzdělávání od základu lze tedy uplatnit ve výši 110 % a poplatník uspoří na dani z příjmů 209 000 Kč. 1 000 000 Kč x 1,1 x 0,19 = 209 000 Kč

Časový - představuje podporu výdajů vynaložených na žáka, její výše se vypočte jako součin 200 Kč a počtu „žáko-hodin“ uskutečněných v příslušném (zdaňovacím) období v rámci odborného vzdělávání. Jedná se o paušální částku, která není podmíněna vynaložením a prokázáním konkrétních výdajů.
Příklad: V restauraci jsou na odborném výcviku v každém týdnu vždy dva žáci, pracují 7 hod denně, celkem 20 dní v měsíci. Podnikatel si může za každý měsíc snížit základ daně o: 2 žáci x 7 hod x 20 dní x 200 = 56.000,- Kč. Na dani z příjmu podnikatel každý měsíc ušetří cca 10.500,- Kč.

 

Rozhodnutí padlo, spolupráci se školou a žáky zahájíme, ale co když se námi vložená „investice“ do žáka rozplyne? Prostě žák se zvedne a už se nikdy nevrátí? Přestoupí na jinou školu, obor, … nebo se po vyučení/maturitě prostě sebere a odejde? Ministerstvo školství vydalo doporučení k smluvním vztahům mezi žákem a zaměstnavatelem, http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-doporuceni-k-smluvnim-vztahum-mezi-zakem-a. Nezapomínejte však, je to hlavně o té motivaci…

Teď už zbývá jen popřát hodně úspěchů a trpělivosti.

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste

Pokud již máte registraci, můžete se přihlásit

Přihlašovací jméno
Heslo
 

Zapomněli jste své heslo? Nechte si zaslat nové

Pokud nemáte ještě účet, můžete se zaregistrovat


Contact information