Asociace hotelů a restaurací České republiky
Česky English
Česky English

GDPR v hotelnictví

Datum: 30.5.2018

Specifická situace nastává v sektoru ubytovacích služeb. Osobní údaje hostů musí být chráněny v rámci celého pobytu a pohybu po hotelu. A leckdy to mohou být údaje požívající zvláštní ochrany, jako například nevinný údaj o alergii, který je údajem o zdravotním stavu. Hoteliérům ukládá povinnost shromažďovat určitá data zákon. Hotely si ale o hostech často ponechávají i množství údajů, které podle právních předpisů po odjezdu hosta uchovávat nemusí, avšak hosté, kteří se vrací na stejné místo, mnohdy očekávají, že hotel si bude pamatovat jejich preference a nabídne jim opakovaně to, na co jsou zvyklí. Jak to tedy uchopit, aby bylo nařízení splněno a zákazník spokojen?

"Záleží na rozsahu a obsahu těchto údajů. Tam, kde se bude jednat o údaje obecnějšího rázu, jako například preference určitého pokoje nebo poskytovaných služeb, pravděpodobně obstojí oprávněný zájem. Problematické jsou ale údaje o náboženském vyznání či právě o zdravotním stavu, které se mohou v hotelových databázích ze zcela nevinných důvodů objevit. Takové osobní údaje by hotely neměly zpracovávat bez speciálního souhlasu hosta. Zároveň je ale potřeba k celé situaci přistupovat s chladnou hlavou - informace o tom, že host potřebuje pokoj v přízemí, jelikož má zlomenou nohu, nepožívá zvláštní ochrany," říká Tomáš Mudra z advokátní kanceláře UEPA. "Zejména u hotelů je pak klíčové, aby poctivě plnily svoji informační povinnost, to znamená, aby hosté věděli, jaké osobní údaje si hotel po jejich odjezdu, jak dlouho a z jakých důvodů ponechává," dodává Tomáš Mudra.

Právo "být zapomenut"

V ubytovacím sektoru budou zákazníci zřejmě nejčastěji využívat svého práva být zapomenut a práva na přenositelnost údajů. Hotely stejně jako všichni správci musí své hosty o jejich právech informovat a umožnit (dokonce usnadnit) jim jejich výkon. Lze tedy jen doporučit, aby hotely zaškolily personál recepce pro tyto situace, a zajistily, že host obdrží odpověď nejpozději do měsíce od podání žádosti.

"U malých hotelů lze určitě vyhledat údaje potřebné k splnění oprávněného požadavku hosta ručně. U větších hotelů nelze vyloučit nutnost rozsáhlejších systémových opatření," doplňuje Tomáš Mudra.

A co ten marketing?

Opatření v oblasti marketingu dopadá snad na všechny hráče realitního trhu bez ohledu na "barvu dresu".

Nařízení hovoří o marketingu na několika místech. Přímý marketing lze provádět z právního titulu tzv. oprávněného zájmu, nebo na základě souhlasu uděleného subjektem údajů. Důležité je, že mezi správcem údajů a subjektem údajů by měl existovat vztah.

"Tak je tomu třeba v případě, kdy subjekt údajů je nebo byl zákazníkem správce či mu správce poskytuje či poskytoval služby. To samozřejmě neznamená, že správce bude moci na základě jednoho nákupu používat oprávněný zájem jako titul pro přímý marketing věčně. Jaká lhůta je přiměřená však nařízení bohužel nestanoví a bude třeba vyčkat prvních soudních rozhodnutí," říká Lucie Hladěnová, partnerka advokátní firmy UEPA, která se specializuje na GDPR v realitním sektoru.

Adresát musí být v newsletteru či nabídce výslovně upozorněn, že může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, tj. odmítnout zasílání marketingových nabídek. Toto právo by mělo být uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nesmějí být osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány - jinými slovy: nelze mu další nabídky zasílat.

Redakčně zkrácneo, zdroj: http://HN.IHNED.CZ/c1-66145910-gdpr-a-svet-nemovitosti

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste

Pokud již máte registraci, můžete se přihlásit

Přihlašovací jméno
Heslo
 

Zapomněli jste své heslo? Nechte si zaslat nové

Pokud nemáte ještě účet, můžete se zaregistrovat


Contact information