SET MENU KURZŮ

Neváhejte a objednejte si jako skvělý dárek voucher Akademie AHR pro rok 2018.

2 900 Kč
Mám zájem

Více než polovina lidí si pod stromeček přeje poukaz na vzdělávání, ukázal průzkum

Neváhejte a objednejte si jako skvělý dárek voucher Akademie AHR pro rok 2018.

Rozvíjejte dále svoji kariéru, která v dnešní konkurenční době představuje značnou hodnotu.

Pro vás samotné, pro vaši rodinu, pro vaše přátelé a vaše kolegy a zaměstnance.

https://www.novinky.cz/kariera/455853-vice-nez-polovina-lidi-si-pod-stromecek-preje-poukaz-na-vzdelavani-ukazal-pruzkum.html

 

Připravte se na GDPR - Praha

Speciální workshop Akademie AHR k tématu GDPR. Koncipován stejně jako předchozí dva workshopy v září 2017.

Přednášejícími budou zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, spolupracující právní kanceláře Holub & David a firmy PWC, která poskytne praktický vhled na tuto tématiku.

 

Budgeting a kalkulace

2 900 Kč
Mám zájem

Správné finanční řízení podniku je stejně důležité jako láska, pracovitost a píle, kterou do podnikání každý den vkládáme. Nemusíte se nutně stát finančním ředitelem, abyste profesionálně finančně řídili svůj podnik, ale měli byste mít finance pod kontrolou.

Základní standardy profesionální obsluhy pro servírky a číšníky

2 900 Kč
Mám zájem

Také se domníváte, že obsluha nemusí nutně znát detailně francouzský způsob obsluhy, ale měla by mít základní znalosti jejich práce a neodpovídat hostovi „nevím, musím se zeptat kuchyni, my to nevíme, nesmíme jíst jídlo, které se servíruje hostům, minerálku nemáme a čistou vodu vám nepřinesu). Každý, kdo pracuje ve službách by měl být schopen profesionálně obsloužit hosta .

Profesionální obsluha představuje soubor elementárních znalostí každého zaměstnance, který je ve styku s našimi hosty bez ohledu na to, jaký typ stravovacího zařízení provozujeme. Zvládnutí standardů profesionální obsluhy je prostě nutností.

Happiness at work - jak být šťastnější v práci

2 900 Kč
Mám zájem

Jednodenní seminář na téma štěstí v práci, který Vám při troše skutečné snahy následného vlastniho zapojení v denním životě pomůže k větší spokojenosti v práci, zvýšení vlastní výkonnosti  a osobní motivace a tím vlastní spokojenosti, lepší odezvy od klientů, kolegů, podřízených či nadřízených. Naučíte se jak být schopni lépe řešit stížnosti a reklamace, jak obecně z krizových situací vytěžit maximum a jak pracovat s kritikou. Dozvíte se také o základních principech metody Kaizen, která velmi jednoduchým a účinným způsobem vede ke zvýšení efektivity a k inovaci myšlení, metody, která v rámci malých krůčků vede vpřed a je velmi dobře použitelná i v osobním životě. Závěrem se budeme věnovat troše pozitvního sobectví aneb jak na pečovat o sebe samé.

Kurz je možno absolvovat samostatně či v rámci zvýhodněného balíčku kurzů měkkých dovedností. 

Asertivita nejen na pracovišti

2 900 Kč
Mám zájem

Cítíte se být manipulováni, ať už klientem, nadřízeným či partnerem? Víte o sobě, že neumíte přijímat kritiku nebo naopak, máte pocit, že své podřízené neumíte správně kritizovat? Neumíte říci „ne“ bez pocitu viny? Pak je tento kurz určen přímo pro Vás!

Tento intenzivní, interaktivní kurz propojuje osvojení si vědomostí o asertivním jednání a následném umění použít správné asertivní techniky a dovednosti v praxi. Asertivitu poznáte nejenom jako komunikační styl, ale i jako životní postoj. Praktická cvičení Vám lektor vytvoří „ na míru“ podle vašich individuálních potřeb.

Čínští hosté v našich hotelech a restauracích aneb nihao

2 900 Kč
Mám zájem

Asie je veliká a mnoho z nás rádo cestuje právě do Asie za odpočinkem a změnou naší západní kultury, tradic a řádů. Bohužel jako hosté (očekáváme to od čeho si jedeme odpočinout) nejsme vždy spokojeni se servisem právě pro velkou odlišnost kultur a standardů.

Tématem našeho školení je, však otázka, jak jsme připraveni My v našich restauracích a hotelech uspokojit potřeby této rychle rostoucí skupiny hostů, a to především čínské klientely, která je zamilována do Evropy.

Základy etikety pro hotely a restaurace

2 900 Kč
Mám zájem

Víte, co je to etiketa? A co je etika? Dokážete společensky konverzovat? Umíte ustát společenské faux-pas? Víte, kdy máte svému protějšku podat ruku a kdy je lépe vyčkat, až bude ruka podána Vám? Jaký dress code je předepsán pro jakou příležitost? Pokud Vás tyto otázky zaujaly a chtěli byste na ně znát odpověď, je tento kurz přesně pro Vás!

Tento intenzivní, interaktivní kurz Vám pomůže orientovat se ve světě etikety a společenského chování, které patří do každého hotelu či restaurace, stejně tak jako do běžného života.

Revenue Management pro ubytovací zařízení

7 000 Kč
Mám zájem

Tento, již tradičně dvoudenní kurz, vám odhalí základní principy revenue managementu. Pochopíte rozdíl mezi yieldingem a revenue managementem. Budete si umět sestavit vlastní cenovou strategii a obchodní politiku vzhledem k vaší disponibilní kapacitě, síle poptávky a mnoha dalším faktorům, které v dynamické cenotvorbě hrají roli. Vysvětlíme si důvody a logiku cenové parity a integrity. Porozumíte klíčovým ukazatelům, které si budete umět spočítat.

Čeká vás mnoho praktických příkladů.

Druhý den si vyzkoušíte práci revenue manažera. Kalkulačky s sebou.

Kurz je určen pro rezervační manažery, junior revenue manažery, obchodní ředitele, ředitele hotelů.

Polední menu - jak být lepší než konkurence

2 900 Kč
Mám zájem

V rámci tohoto kurze se seznámíte s ujasněním si cílové skupiny hostů, s tím co host očekává a kolik hodlá utratit, jak sestavit menu,co je food cost a profitabilita, jaké použít distribuční kanály. Neopomeneme i nutnost spokojených zaměstnanců, jak rozmazlovat  hosty, kdo vlastně je spokojený host. Vše samozřejmě doplněno příklady z praxe. 

Úvod do revenue managementu

2 900 Kč
Mám zájem

Jednodenní kurz s názvem Úvod do revenue managementu je připraven pro personál hotelu, který má zájem o oblast revenue managementu a rád by pochopil jeho principy. Obzvláště vhodný je pro zaměstnance pracující na rezervacích nebo talenty na recepci, taktéž bude jistě užitečný právě začínajícímu revenue manažerovi. Tento kurz přiblíží zájemcům základní souvislosti produktu, klienta, času a ceny a naučí je přemýšlet v tomto rámci.

Jak získat, udržet a motivovat dobré zaměstnance

2 900 Kč
Mám zájem

Jednodenní seminář na téma lidských zdrojů se soustřeďuje nejen na okamžiky před a po náboru nových zaměstnanců, ale také na to, jak si dobré zaměstnance udržet, jaké cesty mohou nadřízení  či HR zaměstnanci volit pro jejich motivaci a sledování spokojenosti.

 

Housekeeping, modul 2

2 900 Kč
Mám zájem

Seminář je volným pokračováním semináře Housekeeping, modul 1.

V úvodu je zdůrazněno, že housekeeping je typicky nákladové středisko. Obsahem semináře jsou současné trendy a osvědčené postupy v oblasti řízení lidí včetně jejich motivace, organizace práce a kontroly, neboť právě lidské zdroje představují jeden ze strategických nákladů celého úseku. Interaktivní pojetí semináře umožňuje účastníkům vyzkoušet si celou řadu situací přímo na sobě. Krom jiného se též dozvědí praktické zkušenosti, jak sestavit kvalitní tým, jak si jej pokud možno dlouhodobě udržet, jak na řízení nákladů, atd.Seminář je určen majitelům a provozovatelům ubytovacích zařízení, vedoucím pracovníkům housekeepingu a celkově všem, kteří se na řízení tohoto úseku podílejí.

Ke konci roku 2016 se připravuje volné pokračování semináře - Housekeeping, modul 3.

Během tohoto semináře bude hlavní pozornost věnována detailnímu řízení nákladů na úseku housekeeping a efektivnímu nastavení systému. Kmenoví zaměstnanci či outsourcing, výhody a nevýhody. Proč a jak dělat tréninky pro zaměstnance, praktické ukázky. Seminář bude opět pojat interaktivně včetně názorných příkladů. Seminář bude určen majitelům a provozovatelům ubytovacích zařízení, vedoucím pracovníkům housekeepingu a celkově všem, kteří se na řízení tohoto úseku podílejí.

Znáte dobře vaše nové legislativní povinnosti v oblasti gastro provozu?

3 500 Kč
Mám zájem

Ať již s businessem začínáte či si jen potřebujete ujasnit, že veškeré nové zákonem dané požadavky máte správně řešeny.

Víte, že v květnu letošního roku budou vydána zásadní pravidla pro požadavky státního dozoru?

Víte, že bude aktualizován stěžejní zákon 110/1997 Sb. o potravinách?

Znáte všechny dozorové orgány a jejich požadavky?

Víte, že hrozí vysoké pokuty v rámci správního řízení při nedodržení zákonem daných požadavků?

Osnova kurzu:

 • HACCP (zpracování, certifikace, audit, konzultace, související dokumenty)
 • ČOI a její požadavky a způsoby kontrol
 • Veterinární správa a její požadavky a způsoby kontrol
 • SZPI a její požadavky a způsoby kontrol
 • BOZP v restauračním prostředí (dokumentace, revize, školení)
 • Hygienické minimum
 • Odpadové hospodářství

Nové typy kontrol – nové rozložení kompetencí dozorových orgánů

Krizové situace v provozu a psychologická podpora

2 900 Kč
Mám zájem

V hotelovém či restauračním provozu mohou nastat nečekané krizové situace extrémně stresujícího charakteru, např. náhlé úmrtí, násilí, požár, závažný úraz, živelná katastrofa apod. Buďte připraveni a umějte se v rámci vašeho týmu s těmito situacemi vypořádat.Během kurzu se seznámíte s pojmem akutní krize, krizová intervence, s průběhem akutní reakce na stres a s tím, jakou psychologickou podporu je možné účastníkům krizové situace poskytnout. Prakticky se seznámíte s technikami přímé podpory účastníků krizové situace /defusing, debriefing, práce s panikou, dechová cvičení, grounding, centering/. Zmíníme téma pracovního vyhoření a jeho prevenci.

Efektivní řízení restauračních provozů

2 900 Kč
Mám zájem

Tento kurz je určen nejen pro vedoucí pracovníky v restauracích, jejich provozovatele, ale i pro hotelové F&B manažery. V průběhu semináře účastníky seznámíme s tím, co dělá dobrou restauraci dobrou restaurací. Zaměříme se nejen na klasické restaurace, ale řekneme si užitečné tipy i z oblasti hotelových restaurací.

Já šéfem - má nová role

2 900 Kč
Mám zájem

Jednodenní seminář na téma jak zvládnout svou novou roli v práci po svém povýšení aneb co mě čeká, když se stanu šéfem. Povíme si o změně role v rámci týmu a jak se jí nejlépe zhostit, jak být dobrým šéfem svým současným či předchozím kolegům, jak nepřijít o stávající přátelské vztahy, jak dobře vést svěřený tým a plnit nové povinnosti směrem ke svým nadřízeným. Naučíte se jak dobře naslouchat, jak rozdělovat a delegovat práci a jak kontolovat výsledky. Vyzkoušíme si základy koučování a mentoringu v praxi v rámci modelových situací.
 

Uzavřený kurz - kurz na míru vaší organizace

Velmi rádi pro vás připravíme jakýkoli z našich kurzů i jako kurz na míru - přesně šitý na požadavky a potřeby vaší organizace. Neváhejte nás kontaktovat.

Mimo speciální ceny za tento kurz ( od 18 000 Kč) a školení ve vaší organizaci máte možnost do skladby školení přímo zasáhnout. Jakékoli téma upravíme dle vašich potřeb a požadavků. Minimální počet účastníků záleží na vás, maximální počet však 15, z důvodu zachování efektivity a prostoru k diskuzi jeho účastníků s lektorem.

Uzavřený kurz na míru s programem follow up

25 000 Kč
Mám zájem

Follow-up je program, který udržuje motivaci účastníků školení. Během školícího dne sestavuje lektor, společně se skupinou, tréninkový plán, který obsahuje několik úkolů. Účastníci si vybírají ty úkoly, které jsou pro jejich provoz vhodné. Ihned druhý den po ukončení školení jim začíná třiceti denní lhůta, během které mají úkoly splnit, což znamená, vyzkoušet si v hotelu nebo v restauraci novou techniku hned několikrát. Po měsíci se účastníci opět setkají se školitelem a v rámci půldenního setkání prodiskutují dosažené výsledky a vyzkoušené nové metody a techniky. Během měsíce od kurzu po půldenní setkání je lektor v kontaktu s účastníky. 

Mystery Shopping profesionálně a s bonusem

Zajistíme Vám profesionální provedení Mystery Shoppingu, tzn. utajené zcela nezávislé návštěvy a kontroly Vašeho zařízení. Tato návštěva a s ní spojená kontrola standardu a poskytovaných služeb Vám zajistí plně objektivní pohled na Váš produkt. Pro provedení Mystery Shoppingu angažujeme profesionály z oboru, kteří mají dlouhodobé zkušenosti a rozhled, nenajímáme studenty či brigádníky bez znalostí problematiky. Tímto přístupem garantujeme vysokou úroveň poskytnutého výstupu. Jako bonus Vám u základních parametrů Mystery Shopper doporučí vhodné nasměrování postupů. Součástí provedeného Mystery Shoppingu je samozřejmě písemný výstup.

Na základě zjištění z Mystery Shoppingu Vám můžeme na míru připravit vhodné vzdělávací programy či individuální koncepční podporu.

Základní obsah Mystery Shoppingu pro ubytovací zařízení: provedení rezervace, check-in, 1x přenocování, zhodnocení pokoje, návštěva 2-3 středisek, check-out, základní bezprostřední ústní výstup, zpracování písemného výstupu

Pro více informací o těchto kurzech nás, prosím, kontaktujte.

 

Moderní efektivní koncepce ubytovacích a stravovacích zařízení – individuální dlouhodobá podpora na míru

Plánujete budovat či rekonstruovat ubytovací či stravovací zařízení? Můžeme Vám pomoci mj.:

 • Zvolit správnou kapacitu, koncepci a strategii, což je základem budoucího úspěchu
 • Určit komu, kdy a za kolik Váš produkt nabízet a prodat
 • Zrekapitulovat a optimalizovat projektovou dokumentaci, dispoziční i interiérovou
 • Nastavit standardy zařízení respektující moderní přístupy a trendy
 • Sestavit predikci hospodářské výkonnosti
 • Určit do čeho má a naopak nemá cenu investovat, čas, energii a peníze
 • Zvolit funkční a udržitelné vybavovací předměty, nápomoc s jejich výběrem
 • Nastavit organizační strukturu
 • Hledat a vybrat zaměstnance, kde použít outsourcing, nápomoc s výběrem personálu
 • Nastavit provoz tak, aby byl co nejefektivnější
 • Zajistit potřebný trénink personálu
 • Nastavit prodejní ceny, marketingové a obchodní aktivity před otevřením zařízení
 • Dovést zařízení k úspěšnému otevření
 • Nastavit aktivní nabídku a maximalizovat prodej = maximalizace tržeb!
 • Nastavit zařízení tak, aby co nejlépe fungovalo pro zákazníky, dělalo radost investorům a bylo efektivně provozovatelné
 • …a vše ostatní potřebné pro vybudování a zprovoznění úspěšného zařízení

Koncepční podpora bude sestavena zájemci individuálně na míru. Podporu Vám poskytnou naši přední odborníci z oboru na základě svých letitých osvědčených zkušeností ze stovek zařízení…

Barmanský a baristický kurz

Pro více informací o těchto kurzech nás, prosím, kontaktujte.

Co SE O NÁS POVÍDÁ...
Nenašli jste kurz, který by vám vyhovoval?
Zkuste naše kurzy na míru
Sestavte si kurz na míru
Asociace hotelů a restaurací České republiky Z.s.
Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 - STARÉ MĚSTO