SET MENU KURZŮ

Asertivita nejen na pracovišti

2 900 Kč
Mám zájem

Cítíte se být manipulováni, ať už klientem, nadřízeným či partnerem? Víte o sobě, že neumíte přijímat kritiku nebo naopak, máte pocit, že své podřízené neumíte správně kritizovat? Neumíte říci „ne“ bez pocitu viny? Pak je tento kurz určen přímo pro Vás!

Tento intenzivní, interaktivní kurz propojuje osvojení si vědomostí o asertivním jednání a následném umění použít správné asertivní techniky a dovednosti v praxi. Asertivitu poznáte nejenom jako komunikační styl, ale i jako životní postoj. Praktická cvičení Vám lektor vytvoří „ na míru“ podle vašich individuálních potřeb.

Já šéfem - má nová role

2 900 Kč
Mám zájem

Jednodenní seminář na téma jak zvládnout svou novou roli v práci po svém povýšení aneb co mě čeká, když se stanu šéfem. Povíme si o změně role v rámci týmu a jak se jí nejlépe zhostit, jak být dobrým šéfem svým současným či předchozím kolegům, jak nepřijít o stávající přátelské vztahy, jak dobře vést svěřený tým a plnit nové povinnosti směrem ke svým nadřízeným. Naučíte se jak dobře naslouchat, jak rozdělovat a delegovat práci a jak kontolovat výsledky. Vyzkoušíme si základy koučování a mentoringu v praxi v rámci modelových situací.
 

Jak rychle a efektivně zaškolit a školit zaměstnance: efektivní adaptační proces

2 900 Kč
Mám zájem

Gastronomie a hotelnictví se vyznačuje vysokou fluktuací.Více než polovina zaměstnanců není vyučená v oboru. Co s tím?

Jak rychle a efektivně zaškolit zaměstnance, aby byli pro podnik přínosem a ne brzdou?

Blíží se hlavní sezona a budou se nabírat brigádníci… jak je rychle a efektivně zaučit?

Jak v týmu vzbudit chuť se vzdělávat a profesně růst?

Na co se při lektorování zaměřit? Jak to udělat, aby si lidé z vašich školení pamatovali co nejvíce? Jak si školení připravit?

 

Znáte dobře vaše nové legislativní povinnosti v oblasti gastro provozu?

3 500 Kč
Mám zájem

Ať již s businessem začínáte či si jen potřebujete ujasnit, že veškeré nové zákonem dané požadavky máte správně řešeny.

Víte, že v květnu letošního roku budou vydána zásadní pravidla pro požadavky státního dozoru?

Víte, že bude aktualizován stěžejní zákon 110/1997 Sb. o potravinách?

Znáte všechny dozorové orgány a jejich požadavky?

Víte, že hrozí vysoké pokuty v rámci správního řízení při nedodržení zákonem daných požadavků?

Osnova kurzu:

 • HACCP (zpracování, certifikace, audit, konzultace, související dokumenty)
 • ČOI a její požadavky a způsoby kontrol
 • Veterinární správa a její požadavky a způsoby kontrol
 • SZPI a její požadavky a způsoby kontrol
 • BOZP v restauračním prostředí (dokumentace, revize, školení)
 • Hygienické minimum
 • Odpadové hospodářství

Nové typy kontrol – nové rozložení kompetencí dozorových orgánů

Jak získat, udržet a motivovat dobré zaměstnance

2 900 Kč
Mám zájem

Jednodenní seminář na téma lidských zdrojů se soustřeďuje nejen na okamžiky před a po náboru nových zaměstnanců, ale také na to, jak si dobré zaměstnance udržet, jaké cesty mohou nadřízení  či HR zaměstnanci volit pro jejich motivaci a sledování spokojenosti.

 

Úvod do revenue managementu

2 900 Kč
Mám zájem

Jednodenní kurz s názvem Úvod do revenue managementu je připraven pro personál hotelu, který má zájem o oblast revenue managementu a rád by pochopil jeho principy. Obzvláště vhodný je pro zaměstnance pracující na rezervacích nebo talenty na recepci, taktéž bude jistě užitečný právě začínajícímu revenue manažerovi. Tento kurz přiblíží zájemcům základní souvislosti produktu, klienta, času a ceny a naučí je přemýšlet v tomto rámci.

Senior - host budoucnosti

3 500 Kč
Mám zájem

Senioři se pomalu ale jistě stávají jedním z hlavních segmentů našich hostů. Celosvětový demografický vývoj a prognózy hovoří zcela jasně.

Kdo je tedy senior? Koho již můžeme považovat za seniora? Jak nejlépe oslovit tento segment? Jaký zvolit nejvhodnější způsob komunikace? Jak sestavit lákavou nabídku? Jaké faktory hrají klíčovou roli? Jaké jsou jejich potřeby? V jednodenním kurzu najdete odpovědi na tyto a další otázky.

Kurz je určen pro obchodní manažery, hotelové manažery a vedoucí recepce.

Krizové situace v provozu a psychologická podpora

2 900 Kč
Mám zájem

V hotelovém či restauračním provozu mohou nastat nečekané krizové situace extrémně stresujícího charakteru, např. náhlé úmrtí, násilí, požár, závažný úraz, živelná katastrofa apod. Buďte připraveni a umějte se v rámci vašeho týmu s těmito situacemi vypořádat.Během kurzu se seznámíte s pojmem akutní krize, krizová intervence, s průběhem akutní reakce na stres a s tím, jakou psychologickou podporu je možné účastníkům krizové situace poskytnout. Prakticky se seznámíte s technikami přímé podpory účastníků krizové situace /defusing, debriefing, práce s panikou, dechová cvičení, grounding, centering/. Zmíníme téma pracovního vyhoření a jeho prevenci.

Happiness at work - jak být šťastnější v práci

2 900 Kč
Mám zájem

Jednodenní seminář na téma štěstí v práci, který Vám při troše skutečné snahy následného vlastniho zapojení v denním životě pomůže k větší spokojenosti v práci, zvýšení vlastní výkonnosti  a osobní motivace a tím vlastní spokojenosti, lepší odezvy od klientů, kolegů, podřízených či nadřízených. Naučíte se jak být schopni lépe řešit stížnosti a reklamace, jak obecně z krizových situací vytěžit maximum a jak pracovat s kritikou. Dozvíte se také o základních principech metody Kaizen, která velmi jednoduchým a účinným způsobem vede ke zvýšení efektivity a k inovaci myšlení, metody, která v rámci malých krůčků vede vpřed a je velmi dobře použitelná i v osobním životě. Závěrem se budeme věnovat troše pozitvního sobectví aneb jak na pečovat o sebe samé.

Kurz je možno absolvovat samostatně či v rámci zvýhodněného balíčku kurzů měkkých dovedností. 

Budgeting a kalkulace

2 900 Kč
Mám zájem

Správné finanční řízení podniku je stejně důležité jako láska, pracovitost a píle, kterou do podnikání každý den vkládáme. Nemusíte se nutně stát finančním ředitelem, abyste profesionálně finančně řídili svůj podnik, ale měli byste mít finance pod kontrolou.

Maximálně efektivní a ziskové ubytovací zařízení – jak na to! (provoz i budování)

3 500 Kč
Mám zájem

Optimalizace maximalizuje tržby a minimalizuje náklady, je obecně uznávaným dnešním trendem.

Intenzivní kurz s omezenou kapacitou účastníků vás seznámí kupříkladu s:

 • optimálním provozem a tvorbou samotné koncepce ubytovacího zařízení, s výběrem vhodných vybavovacích předmětů, se základními aspekty optimální hotelové restaurace, stejně jako konferenčních prostor, s cenotvorbou a obchodem (marketingový plán, práce s cenou, upselling i slevové portály) a s mnohými dalšími nezbytnými informacemi.

 

Upselling a crosselling: maximalizujte tržby i spokojenost

2 900 Kč
Mám zájem

Seminář poskytuje praktický návod, jak maximalizovat tržby a zároveň spokojenost hostů. Obsah je zaměřen na dennodenní praxi včetně simulace a nácviku konkrétních vybraných situací. Seminář je určen pro pracovníky ubytovacích a stravovacích zařízení, kteří přicházejí do kontaktu s hostem a v jejichž popisu práce je nabízet služby, tzn. pro recepční, obsluhu v restauraci, pracovníky wellness, atd. Zároveň je určen pro jejich vedoucí pracovníky včetně ředitelů a majitelů zařízení, neboť poskytuje informace, jak vůbec nastavit systém pro maximalizaci prodeje. Obdržené poznatky se dají obratem aplikovat v praxi.

Multikulturní odlišnosti - pochopte své hosty

2 900 Kč
Mám zájem

Účastníci semináře se seznámí se základní a nezbytnou terminologií týkající se samotného pojmu kultura, pojmu kulturního šoku, interkulturní komunikace a multikulturního přístupu všeobecně. V další části jsou pak představovány jednotlivé kulturní oblasti (rozdělení světa) a základní charakteristika zvyků a obyčejů pro daná území a kultury se zaměřením na oblasti zemí Arabského světa, Indie, Číny a Korey. Seminář se věnuje i komunikační etiketě, verbální i neverbální komunikaci, obzvláště s ohledem na různé kulturní prostředí a tradice.

Kurz může pomoci pochopit, proč mají klienti z nás zatím méně známých destinací zvláštní požadavky a proč jsou některé jejich způsoby „jiné“.

Tento modul je ideální pro všechny pracovníky ze všech sfér cestovního ruchu, pro pracovníky hotelů a restaurací.  Podle požadavků je možné upravit kurz pro potřeby obchodního a MICE oddělení.

Řešení připomínek a stížností zákazníků včetně řešení nestandardních situací

2 900 Kč
Mám zájem

Seminář je názornou praktickou průpravou jak správně reagovat na kritické připomínky zákazníků, a nejen na ně. Účastníci si na celé řadě ukázek z dennodenní praxe ubytovacích a stravovacích zařízení připomenou, co do úst profesionála patří a naopak nepatří, na co si dát pozor ve verbální i nonverbální komunikaci, jak důležité jsou dojmové faktory. Seminář obsahuje i praktický nácvik vybraných situací jako například, když si host stěžuje na disproporci v ceně, nechce poskytnout garanci na pobyt či předložit doklad totožnosti, jak komunikovat tolik obávaný overbooking, atd. „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“

Housekeeping, modul 1

2 900 Kč
Mám zájem

V rámci semináře Housekeeping 1. je hlavní pozornost věnována širokému záběru tohoto střediska a to včetně všech činností, které mohou jeho zaměstnanci v rámci ubytovacího zařízení ovlivnit. Účastníci si mohou na vlastní kůži vyzkoušet to, co host od ubytovacího zařízení očekává. Je vysvětlen rozdílný pohled na působnost housekeepingu v minulosti, současnosti i do budoucnosti. Významnou součástí semináře je i vysvětlení toho, co dělá paní pokojskou skutečným profesionálem. Důležitost dodržování zásad hygienické bezpečnosti, užívání jednotného systému, porozumění pracovnímu procesu, správné manipulace s prádlem, obecných profesionálních návyků a citu pro detail jsou vybranými konkrétními příklady z obsahu semináře.

Vzdělávací program je určen jak samotným řadovým pracovníkům housekeepingu, tak i jeho vedoucím pracovníkům a všem, kteří se na jeho řízení podílejí.

Komunikace a péče o hosty se specifickými potřebami

2 900 Kč
Mám zájem

Seminář se věnuje verbální i neverbální komunikaci, obzvláště s ohledem na různé typy postižení a potřeby jednotlivých skupin klientů. Kurz může pomoci pochopit, jak s takovým klientem komunikovat, jak se chovat a nabídnout pomoc a vyhnout nedorozuměním. Jak přirozeně jednat a nenechat se překvapit odlišnostmi v chování či potřebách osob s handicapem.V rámci semináře je zmíněna i speciální komunikace a forma spolupráce s klienty seniory, kteří se pomalu ale jistě stávají jedním z hlavních segmentů našich hostů.

Polední menu - jak být lepší než konkurence

2 900 Kč
Mám zájem

V rámci tohoto kurze se seznámíte s ujasněním si cílové skupiny hostů, s tím co host očekává a kolik hodlá utratit, jak sestavit menu,co je food cost a profitabilita, jaké použít distribuční kanály. Neopomeneme i nutnost spokojených zaměstnanců, jak rozmazlovat  hosty, kdo vlastně je spokojený host. Vše samozřejmě doplněno příklady z praxe. 

Revenue Management pro ubytovací zařízení

7 000 Kč
Mám zájem

Tento, již tradičně dvoudenní kurz, vám odhalí základní principy revenue managementu. Pochopíte rozdíl mezi yieldingem a revenue managementem. Budete si umět sestavit vlastní cenovou strategii a obchodní politiku vzhledem k vaší disponibilní kapacitě, síle poptávky a mnoha dalším faktorům, které v dynamické cenotvorbě hrají roli. Vysvětlíme si důvody a logiku cenové parity a integrity. Porozumíte klíčovým ukazatelům, které si budete umět spočítat.

Čeká vás mnoho praktických příkladů.

Druhý den si vyzkoušíte práci revenue manažera. Kalkulačky s sebou.

Kurz je určen pro rezervační manažery, junior revenue manažery, obchodní ředitele, ředitele hotelů.

Uzavřený kurz - kurz na míru vaší organizace

Velmi rádi pro vás připravíme jakýkoli z našich kurzů i jako kurz na míru - přesně šitý na požadavky a potřeby vaší organizace. Neváhejte nás kontaktovat.

Mimo speciální ceny za tento kurz ( od 18 000 Kč) a školení ve vaší organizaci máte možnost do skladby školení přímo zasáhnout. Jakékoli téma upravíme dle vašich potřeb a požadavků. Minimální počet účastníků záleží na vás, maximální počet však 15, z důvodu zachování efektivity a prostoru k diskuzi jeho účastníků s lektorem.

Uzavřený kurz na míru s programem follow up

25 000 Kč
Mám zájem

Follow-up je program, který udržuje motivaci účastníků školení. Během školícího dne sestavuje lektor, společně se skupinou, tréninkový plán, který obsahuje několik úkolů. Účastníci si vybírají ty úkoly, které jsou pro jejich provoz vhodné. Ihned druhý den po ukončení školení jim začíná třiceti denní lhůta, během které mají úkoly splnit, což znamená, vyzkoušet si v hotelu nebo v restauraci novou techniku hned několikrát. Po měsíci se účastníci opět setkají se školitelem a v rámci půldenního setkání prodiskutují dosažené výsledky a vyzkoušené nové metody a techniky. Během měsíce od kurzu po půldenní setkání je lektor v kontaktu s účastníky. 

Mystery Shopping profesionálně a s bonusem

Zajistíme Vám profesionální provedení Mystery Shoppingu, tzn. utajené zcela nezávislé návštěvy a kontroly Vašeho zařízení. Tato návštěva a s ní spojená kontrola standardu a poskytovaných služeb Vám zajistí plně objektivní pohled na Váš produkt. Pro provedení Mystery Shoppingu angažujeme profesionály z oboru, kteří mají dlouhodobé zkušenosti a rozhled, nenajímáme studenty či brigádníky bez znalostí problematiky. Tímto přístupem garantujeme vysokou úroveň poskytnutého výstupu. Jako bonus Vám u základních parametrů Mystery Shopper doporučí vhodné nasměrování postupů. Součástí provedeného Mystery Shoppingu je samozřejmě písemný výstup.

Na základě zjištění z Mystery Shoppingu Vám můžeme na míru připravit vhodné vzdělávací programy či individuální koncepční podporu.

Základní obsah Mystery Shoppingu pro ubytovací zařízení: provedení rezervace, check-in, 1x přenocování, zhodnocení pokoje, návštěva 2-3 středisek, check-out, základní bezprostřední ústní výstup, zpracování písemného výstupu

Pro více informací o těchto kurzech nás, prosím, kontaktujte.

 

Moderní efektivní koncepce ubytovacích a stravovacích zařízení – individuální dlouhodobá podpora na míru

Plánujete budovat či rekonstruovat ubytovací či stravovací zařízení? Můžeme Vám pomoci mj.:

 • Zvolit správnou kapacitu, koncepci a strategii, což je základem budoucího úspěchu
 • Určit komu, kdy a za kolik Váš produkt nabízet a prodat
 • Zrekapitulovat a optimalizovat projektovou dokumentaci, dispoziční i interiérovou
 • Nastavit standardy zařízení respektující moderní přístupy a trendy
 • Sestavit predikci hospodářské výkonnosti
 • Určit do čeho má a naopak nemá cenu investovat, čas, energii a peníze
 • Zvolit funkční a udržitelné vybavovací předměty, nápomoc s jejich výběrem
 • Nastavit organizační strukturu
 • Hledat a vybrat zaměstnance, kde použít outsourcing, nápomoc s výběrem personálu
 • Nastavit provoz tak, aby byl co nejefektivnější
 • Zajistit potřebný trénink personálu
 • Nastavit prodejní ceny, marketingové a obchodní aktivity před otevřením zařízení
 • Dovést zařízení k úspěšnému otevření
 • Nastavit aktivní nabídku a maximalizovat prodej = maximalizace tržeb!
 • Nastavit zařízení tak, aby co nejlépe fungovalo pro zákazníky, dělalo radost investorům a bylo efektivně provozovatelné
 • …a vše ostatní potřebné pro vybudování a zprovoznění úspěšného zařízení

Koncepční podpora bude sestavena zájemci individuálně na míru. Podporu Vám poskytnou naši přední odborníci z oboru na základě svých letitých osvědčených zkušeností ze stovek zařízení…

Barmanský a baristický kurz

Pro více informací o těchto kurzech nás, prosím, kontaktujte.

Co SE O NÁS POVÍDÁ...
Nenašli jste kurz, který by vám vyhovoval?
Zkuste naše kurzy na míru
Sestavte si kurz na míru
Asociace hotelů a restaurací České republiky Z.s.
Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 - STARÉ MĚSTO