SET MENU KURZŮ

Připravte se na GDPR - Praha

Speciální workshop Akademie AHR k tématu GDPR.

Přednášejícími budou zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, spolupracující právní kanceláře Holub & David a firmy PWC, která poskytne praktický vhled na tuto tématiku.

Připravte se na GDPR - Brno

Speciální workshop Akademie AHR k tématu GDPR.

Přednášejícími budou zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, spolupracující právní kanceláře Holub & David a firmy PWC, která poskytne praktický vhled na tuto tématiku.

Balíček kurzů za zvýhodněnou cenu - měkké dovednosti

12 500 Kč
Mám zájem

Novinka Akademie AHR : balíček kurzů za zvýhodněnou cenu.
Jako první startuje balíček kurzů " měkkých dovedností".
5 kurzů:
interviews a pohovory: 12.04.2017
změna a motivace: 10.05.2017
time management: 09.06.2017
prezentační dovednosti: 04.07.2017

komunikace: 31.08.2017                                                                                                                           

Kurzů se mohou zájemci účastnit i jednorázově, dle požadovaného tématu.

Cena jednoho kurzu: 2 900 Kč

Balíček kurzů za zvýhodněnou cenu - manažerské dovednosti

12 500 Kč
Mám zájem

Novinka Akademie AHR : balíček kurzů za zvýhodněnou cenu.
balíček kurzů " manažerských dovedností".
5 kurzů:
Jak najít, získat a udržet dobré zaměstnance: 19.05.2017
Instruování, delegování a zpětná vazba: 20.06.2017
Konflikty a námitky: 18.07.2017
Motivace a demotivace: 29.08.2017
Happiness at work - štěstí v práce: 22.09.2017

Kurzů se mohou zájemci účastnit i jednorázově, dle požadovaného tématu.

Cena jednoho kurzu: 2 900 Kč

Budgeting a kalkulace

2 900 Kč
Mám zájem

Správné finanční řízení podniku je stejně důležité jako láska, pracovitost a píle, kterou do podnikání každý den vkládáme. Nemusíte se nutně stát finančním ředitelem, abyste profesionálně finančně řídili svůj podnik, ale měli byste mít finance pod kontrolou.

Sociální sítě na den

2 900 Kč
Mám zájem

Účastníci kurzu se seznámí s následujícími sociálními sítěmi a jejich možnostmi v marketingu a komunikaci se zákazníky: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ či Periscope, Instagram, Pinterest, Snapchat, YouTube, Flickr, Foursquare, Yelp a další.

Účastníci získají dostatečné znalosti k výběru vhodných sociálních médii a jejich efektivního využití.

Verbální a neverbální komuikace

2 900 Kč
Mám zájem

Náš trénink se zaměřuje na rozvoj konkrétních komunikačních oblastí a pomocí nácviku osvědčených technik účastníkům pomůže rozvíjet schopnosti jak v roli posluchače, tak v roli mluvčího.Zaměří se tedy například na to, jak správně naslouchat, jak se přesvědčit, že jsme si rozuměli, tak předávat informace, vyjadřovat názor a dávat zpětnou vazbu – dovednosti, které jsou pro manažera klíčové. A v neposlední řadě se budeme věnovat i neverbální komunikaci, která je mnohem důležitější, než si někdy myslíme.

Kurz je možno absolvovat samostatně či v rámci zvýhodněného balíčku kurzů měkkých dovedností. 

Jak získat, udržet a motivovat dobré zaměstnance

2 900 Kč
Mám zájem

Jednodenní seminář na téma lidských zdrojů se soustřeďuje nejen na okamžiky před a po náboru nových zaměstnanců, ale také na to, jak si dobré zaměstnance udržet, jaké cesty mohou nadřízení  či HR zaměstnanci volit pro jejich motivaci a sledování spokojenosti.

Kurz je možno absolvovat samostatně či v rámci zvýhodněného balíčku kurzů měkkých dovedností. 

Znáte dobře vaše nové legislativní povinnosti v oblasti gastro provozu?

3 500 Kč
Mám zájem

Ať již s businessem začínáte či si jen potřebujete ujasnit, že veškeré nové zákonem dané požadavky máte správně řešeny.

Víte, že v květnu letošního roku budou vydána zásadní pravidla pro požadavky státního dozoru?

Víte, že bude aktualizován stěžejní zákon 110/1997 Sb. o potravinách?

Znáte všechny dozorové orgány a jejich požadavky?

Víte, že hrozí vysoké pokuty v rámci správního řízení při nedodržení zákonem daných požadavků?

Osnova kurzu:

 • HACCP (zpracování, certifikace, audit, konzultace, související dokumenty)
 • ČOI a její požadavky a způsoby kontrol
 • Veterinární správa a její požadavky a způsoby kontrol
 • SZPI a její požadavky a způsoby kontrol
 • BOZP v restauračním prostředí (dokumentace, revize, školení)
 • Hygienické minimum
 • Odpadové hospodářství

Nové typy kontrol – nové rozložení kompetencí dozorových orgánů

Recepční profesionál

2 900 Kč
Mám zájem

Vše začíná a končí na recepci. Recepční profesionál je nejlepší vizitkou ubytovacího zařízení


Seminář je zaměřen na všechny činnosti probíhající na recepci od A do Z a obecně související s recepcí. Kromě běžných rutinních procedur seminář rozebírá i problematiku správné komunikace recepčních s hostem, celkovou péči o hosta, proaktivní nabídku služeb ( upselling), důležitosti informačních toků a spolupráce recepce s ostatními odděleními hotelu. Dále obsahuje návod na řešení připomínek, stížností či nestandardních situací, které mohou na recepci nastat. Dojmové faktory od příjezdu hosta až po rozloučení, přihlášení a odhlášení, vyřizování požadavků hostů během pobytu, motivace hosta k opakovaným návštěvám. Vše samozřejmě včetně konkrétních názorných příkladů ze života. Seminář je určen pro pracovníky recepcí, vedoucí recepcí, vedoucí ubytovacích úseků, příp. i pracovníky rezervačních oddělení, obchodních oddělení aj.

Řešení připomínek a stížností zákazníků včetně řešení nestandardních situací

2 900 Kč
Mám zájem

Seminář je názornou praktickou průpravou jak správně reagovat na kritické připomínky zákazníků, a nejen na ně. Účastníci si na celé řadě ukázek z dennodenní praxe ubytovacích a stravovacích zařízení připomenou, co do úst profesionála patří a naopak nepatří, na co si dát pozor ve verbální i nonverbální komunikaci, jak důležité jsou dojmové faktory. Seminář obsahuje i praktický nácvik vybraných situací jako například, když si host stěžuje na disproporci v ceně, nechce poskytnout garanci na pobyt či předložit doklad totožnosti, jak komunikovat tolik obávaný overbooking, atd. „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“

Housekeeping, modul 3

2 900 Kč
Mám zájem

Seminář je volným pokračování seminářů Housekeeping I a Housekeeping II.

Část tohoto semináře je ještě věnována řízení nákladů na úseku housekeeping, což vyplynulo z požadavku účastníků modulu 2. Větší část semináře je zaměřena na vše, co se týká zaměstnanců. Jsou ukázány/představeny/demonstrovány příklady komunikace v týmu, praktické ukázky přípravy tréninků a efektivního nastavení systému. Důraz je kladen na to, jak motivovat zaměstnance, a co vše udělat pro to, abychom si je udrželi. Seminář je opět pojat interaktivně včetně názorných příkladů.

Seminář je určen majitelům a provozovatelům ubytovacích zařízení, vedoucím pracovníkům housekeepingu a celkově všem, kteří se na řízení tohoto úseku podílejí, stejně jako řadovým zaměstnancům, kteří si chtějí osvojit praktiky efektivní komunikace.

Jak rychle a efektivně zaškolit a školit zaměstnance: efektivní adaptační proces

2 900 Kč
Mám zájem

Gastronomie a hotelnictví se vyznačuje vysokou fluktuací.Více než polovina zaměstnanců není vyučená v oboru. Co s tím?

Jak rychle a efektivně zaškolit zaměstnance, aby byli pro podnik přínosem a ne brzdou?

Blíží se hlavní sezona a budou se nabírat brigádníci… jak je rychle a efektivně zaučit?

Jak v týmu vzbudit chuť se vzdělávat a profesně růst?

Na co se při lektorování zaměřit? Jak to udělat, aby si lidé z vašich školení pamatovali co nejvíce? Jak si školení připravit?

 

Upselling a crosselling: maximalizujte tržby i spokojenost

2 900 Kč
Mám zájem

Seminář poskytuje praktický návod, jak maximalizovat tržby a zároveň spokojenost hostů. Obsah je zaměřen na dennodenní praxi včetně simulace a nácviku konkrétních vybraných situací. Seminář je určen pro pracovníky ubytovacích a stravovacích zařízení, kteří přicházejí do kontaktu s hostem a v jejichž popisu práce je nabízet služby, tzn. pro recepční, obsluhu v restauraci, pracovníky wellness, atd. Zároveň je určen pro jejich vedoucí pracovníky včetně ředitelů a majitelů zařízení, neboť poskytuje informace, jak vůbec nastavit systém pro maximalizaci prodeje. Obdržené poznatky se dají obratem aplikovat v praxi.

Happiness at work - jak být šťastnější v práci

2 900 Kč
Mám zájem

Jednodenní seminář na téma štěstí v práci, který Vám při troše skutečné snahy následného vlastniho zapojení v denním životě pomůže k větší spokojenosti v práci, zvýšení vlastní výkonnosti  a osobní motivace a tím vlastní spokojenosti, lepší odezvy od klientů, kolegů, podřízených či nadřízených. Naučíte se jak být schopni lépe řešit stížnosti a reklamace, jak obecně z krizových situací vytěžit maximum a jak pracovat s kritikou. Dozvíte se také o základních principech metody Kaizen, která velmi jednoduchým a účinným způsobem vede ke zvýšení efektivity a k inovaci myšlení, metody, která v rámci malých krůčků vede vpřed a je velmi dobře použitelná i v osobním životě. Závěrem se budeme věnovat troše pozitvního sobectví aneb jak na pečovat o sebe samé.

Kurz je možno absolvovat samostatně či v rámci zvýhodněného balíčku kurzů měkkých dovedností. 

Maximálně efektivní a ziskové ubytovací zařízení – jak na to! (provoz i budování)

3 500 Kč
Mám zájem

Optimalizace maximalizuje tržby a minimalizuje náklady, je obecně uznávaným dnešním trendem.

Intenzivní kurz s omezenou kapacitou účastníků vás seznámí kupříkladu s:

 • optimálním provozem a tvorbou samotné koncepce ubytovacího zařízení, s výběrem vhodných vybavovacích předmětů, se základními aspekty optimální hotelové restaurace, stejně jako konferenčních prostor, s cenotvorbou a obchodem (marketingový plán, práce s cenou, upselling i slevové portály) a s mnohými dalšími nezbytnými informacemi.

 

Work – life balance: aktivní mozek a paměť

2 900 Kč
Mám zájem

Jak zvýšit výkon mozku a paměti?  Jak zpomalit stárnutí mozku?!

Jak nedostat Alzheimera? Jaké jsou paměťové techniky? Jak si pamatovat cokoliv?

Nevybavujete si jména? Vypadávají vám slova? Nevzpomínáte si, kam jste položili věci? Máte pocit, že vám to myslí pomaleji?

Chcete se učit rychleji? Chcete s tím něco dělat?

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy fungování paměti a naučit je vybrané techniky pro lepší zapamatování.

Během kurzu budeme rozvíjet Vaší fantasii a kreativitu a zvýšíme Vám sebevědomí, v tom – kolik si toho bude schopni zapamatovat. Naučíme Vás pomatovat si velká množství dat i čísel. Pomůže Vám s budování rezervní mozkové kapacit.

Na jakých principech funguje naše paměť? Co nám usnadní lepší zapamatování?

 

Připravte se na řešení krizových situací v hotelovém provozu

2 900 Kč
Mám zájem

Školení je zaměřeno na různé krizové situace, se kterými se mohou účastníci setkat u nás i ve světě . Účastníci si osvojí základní znalosti v dané problematice a budou se více orientovat ve světové situaci a v případném ohrožení.Naučí se, jak postupovat v různých tipech situací. Vzhledem k neklidné mezinárodní situaci je toto téma pro zástupce oboru hotelnictví a gastronomie jistě potřebné.

Obsahem školení jsou oblasti:nástražný výbušný systém;podezřelá zásilka;teroristický útok;komunikace s podezřelou osobou;právní základy bezpečnostní činnosti;postup při vyhlášení 0-3. stupně ohrožení TÚ;zvládání stresových situací;nebezpečná onemocnění

Skvělý a efektivní tým: základ úspěchu v hotelnictví a gastronomii

2 900 Kč
Mám zájem

Jak vytvořit skvělý tým? Kde brát lidi a jak si je udržet?! Co mi usnadní výběr (typologické testy, motivační testy)

Jak to dělají špičkové firmy? Firemní kultura – proč je zásadní a co s tím? Role manažera 21. stolení

Cílem kurzu je naučit účastníky lepší spolupráci a komunikaci v rámci týmu a seznámit je s postupy, jak vybudovat skvělý tým. Účastníci kurzu se naučí s těmito dovednostmi pracovat a využívat je v denní praxi

Uzavřený kurz - kurz na míru vaší organizace

Velmi rádi pro vás připravíme jakýkoli z našich kurzů i jako kurz na míru - přesně šitý na požadavky a potřeby vaší organizace. Neváhejte nás kontaktovat.

Mimo speciální ceny za tento kurz ( od 18 000 Kč) a školení ve vaší organizaci máte možnost do skladby školení přímo zasáhnout. Jakékoli téma upravíme dle vašich potřeb a požadavků. Minimální počet účastníků záleží na vás, maximální počet však 15, z důvodu zachování efektivity a prostoru k diskuzi jeho účastníků s lektorem.

Uzavřený kurz na míru s programem follow up

25 000 Kč
Mám zájem

Follow-up je program, který udržuje motivaci účastníků školení. Během školícího dne sestavuje lektor, společně se skupinou, tréninkový plán, který obsahuje několik úkolů. Účastníci si vybírají ty úkoly, které jsou pro jejich provoz vhodné. Ihned druhý den po ukončení školení jim začíná třiceti denní lhůta, během které mají úkoly splnit, což znamená, vyzkoušet si v hotelu nebo v restauraci novou techniku hned několikrát. Po měsíci se účastníci opět setkají se školitelem a v rámci půldenního setkání prodiskutují dosažené výsledky a vyzkoušené nové metody a techniky. Během měsíce od kurzu po půldenní setkání je lektor v kontaktu s účastníky. 

Mystery Shopping profesionálně a s bonusem

Zajistíme Vám profesionální provedení Mystery Shoppingu, tzn. utajené zcela nezávislé návštěvy a kontroly Vašeho zařízení. Tato návštěva a s ní spojená kontrola standardu a poskytovaných služeb Vám zajistí plně objektivní pohled na Váš produkt. Pro provedení Mystery Shoppingu angažujeme profesionály z oboru, kteří mají dlouhodobé zkušenosti a rozhled, nenajímáme studenty či brigádníky bez znalostí problematiky. Tímto přístupem garantujeme vysokou úroveň poskytnutého výstupu. Jako bonus Vám u základních parametrů Mystery Shopper doporučí vhodné nasměrování postupů. Součástí provedeného Mystery Shoppingu je samozřejmě písemný výstup.

Na základě zjištění z Mystery Shoppingu Vám můžeme na míru připravit vhodné vzdělávací programy či individuální koncepční podporu.

Základní obsah Mystery Shoppingu pro ubytovací zařízení: provedení rezervace, check-in, 1x přenocování, zhodnocení pokoje, návštěva 2-3 středisek, check-out, základní bezprostřední ústní výstup, zpracování písemného výstupu

Pro více informací o těchto kurzech nás, prosím, kontaktujte.

 

Moderní efektivní koncepce ubytovacích a stravovacích zařízení – individuální dlouhodobá podpora na míru

Plánujete budovat či rekonstruovat ubytovací či stravovací zařízení? Můžeme Vám pomoci mj.:

 • Zvolit správnou kapacitu, koncepci a strategii, což je základem budoucího úspěchu
 • Určit komu, kdy a za kolik Váš produkt nabízet a prodat
 • Zrekapitulovat a optimalizovat projektovou dokumentaci, dispoziční i interiérovou
 • Nastavit standardy zařízení respektující moderní přístupy a trendy
 • Sestavit predikci hospodářské výkonnosti
 • Určit do čeho má a naopak nemá cenu investovat, čas, energii a peníze
 • Zvolit funkční a udržitelné vybavovací předměty, nápomoc s jejich výběrem
 • Nastavit organizační strukturu
 • Hledat a vybrat zaměstnance, kde použít outsourcing, nápomoc s výběrem personálu
 • Nastavit provoz tak, aby byl co nejefektivnější
 • Zajistit potřebný trénink personálu
 • Nastavit prodejní ceny, marketingové a obchodní aktivity před otevřením zařízení
 • Dovést zařízení k úspěšnému otevření
 • Nastavit aktivní nabídku a maximalizovat prodej = maximalizace tržeb!
 • Nastavit zařízení tak, aby co nejlépe fungovalo pro zákazníky, dělalo radost investorům a bylo efektivně provozovatelné
 • …a vše ostatní potřebné pro vybudování a zprovoznění úspěšného zařízení

Koncepční podpora bude sestavena zájemci individuálně na míru. Podporu Vám poskytnou naši přední odborníci z oboru na základě svých letitých osvědčených zkušeností ze stovek zařízení…

Barmanský a baristický kurz

Pro více informací o těchto kurzech nás, prosím, kontaktujte.

Co SE O NÁS POVÍDÁ...
Nenašli jste kurz, který by vám vyhovoval?
Zkuste naše kurzy na míru
Sestavte si kurz na míru
Asociace hotelů a restaurací České republiky Z.s.
Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 - STARÉ MĚSTO