SET MENU KURZŮ

Ekluzivní seminář JANA MÜHLFEITA: Pozitivní leadership

5 500 Kč
Mám zájem

Seminář by měl pomoci všem, kteří chtějí využít lidský potenciál svůj i ostatních lidí. Zaměřit se na silné stránky místo slabých, ptát se a odpovídat si na otázky osobní jedinečnosti před tím, než začneme plánovat, zaměřit se na práci s energií místo práci s časem a poslouchat hlas srdce. Tyto čtyři pilíře se staly základem knihy „Positive leader“, kterou vydává na podzim 2016 největší nakladatelství na světě Pearson ve Financial Times Edition. Jan Mühlfeit zde čerpá ze svojí 22. leté zkušenosti v globální ekonomice, přičemž věří, že pokud lidé mohou dělat to co je baví, jsou nejen produktivnější, ale i šťastnější.

Sociální sítě na den

2 900 Kč
Mám zájem

Účastníci kurzu se seznámí s následujícími sociálními sítěmi a jejich možnostmi v marketingu a komunikaci se zákazníky: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ či Periscope, Instagram, Pinterest, Snapchat, YouTube, Flickr, Foursquare, Yelp a další.

Účastníci získají dostatečné znalosti k výběru vhodných sociálních médii a jejich efektivního využití.

Emoční inteligence - řešení obtížných situací se zaměstnanci

2 900 Kč
Mám zájem

Základem emoční inteligence je spolupráce našeho emočního centra (amygdala) a racionálního myšlení. V této spolupráci se odráží mnoho poznatků, které nám emoční inteligence přináší a díky kterým můžeme lépe chápat naše vlastní jednání, ale i jednání lidí okolo nás během konfliktů, stresových situací nebo vyjednávání.Dozvíte se o zajímavé a tolik potřebné informace amygdale (která se významně podílí na motivaci člověka), o technikách naslouchání, o emoci a emočních vrstvách, o ptačí typologii a mnohé další. Taktéž navážeme na možnosti řešení obtížných situací se zaměstnanci, přineseme účastníkům kurzu komunikační techniky slovní sebeobrany, naučíme je pracovat s emocemi svými, ale i s emocemi zaměstnanců a poskytneme praktický návod, jak se na obtížné nebo nečekané rozhovory preventivně připravit.

 

Trénování paměti 1.

2 900 Kč
Mám zájem

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy fungování paměti a naučit je vybrané techniky pro lepší zapamatování.

Během kurzu budeme rozvíjet Vaší fantasii a kreativitu a zvýšíme Vám sebevědomí, v tom – kolik si toho bude schopni zapamatovat. Naučíme Vás pomatovat si velká množství dat i čísel. Pomůže Vám s budování rezervní mozkové kapacit.

Bude mile překvapení, jak jste šikovní.

Na jakých principech funguje naše paměť?

Co nám usnadní lepší zapamatování?

Ukázka a trénink mnemotechnik

Revenue Management pro ubytovací zařízení

7 000 Kč
Mám zájem

Tento, již tradičně dvoudenní kurz, vám odhalí základní principy revenue managementu. Pochopíte rozdíl mezi yieldingem a revenue managementem. Budete si umět sestavit vlastní cenovou strategii a obchodní politiku vzhledem k vaší disponibilní kapacitě, síle poptávky a mnoha dalším faktorům, které v dynamické cenotvorbě hrají roli. Vysvětlíme si důvody a logiku cenové parity a integrity. Porozumíte klíčovým ukazatelům, které si budete umět spočítat.

Čeká vás mnoho praktických příkladů.

Druhý den si vyzkoušíte práci revenue manažera. Kalkulačky s sebou.

Kurz je určen pro rezervační manažery, junior revenue manažery, obchodní ředitele, ředitele hotelů.

Jak na efektivní a moderní provoz ubytovacích zařízení a optimalizaci nákladů?

3 500 Kč
Mám zájem

Optimalizace maximalizuje tržby a minimalizuje náklady, je obecně uznávaným dnešním trendem.

Intenzivní kurz s omezenou kapacitou účastníků vás seznámí kupříkladu s:

 • optimálním provozem a tvorbou samotné koncepce ubytovacího zařízení, s výběrem vhodných vybavovacích předmětů, se základními aspekty optimální hotelové restaurace, stejně jako konferenčních prostor, s cenotvorbou a obchodem (marketingový plán, práce s cenou, upselling i slevové portály) a s mnohými dalšími nezbytnými informacemi.

 

Happiness at work - jak být šťastnější v práci

2 900 Kč
Mám zájem

Jednodenní seminář na téma štěstí v práci, který Vám při troše skutečné snahy následného vlastniho zapojení v denním životě pomůže k větší spokojenosti v práci, zvýšení vlastní výkonnosti  a osobní motivace a tím vlastní spokojenosti, lepší odezvy od klientů, kolegů, podřízených či nadřízených. Naučíte se jak být schopni lépe řešit stížnosti a reklamace, jak obecně z krizových situací vytěžit maximum a jak pracovat s kritikou. Dozvíte se také o základních principech metody Kaizen, která velmi jednoduchým a účinným způsobem vede ke zvýšení efektivity a k inovaci myšlení, metody, která v rámci malých krůčků vede vpřed a je velmi dobře použitelná i v osobním životě. Závěrem se budeme věnovat troše pozitvního sobectví aneb jak na pečovat o sebe samé.

Řešení připomínek a stížností zákazníků včetně řešení nestandardních situací

2 900 Kč
Mám zájem

Seminář je názornou praktickou průpravou jak správně reagovat na kritické připomínky zákazníků, a nejen na ně. Účastníci si na celé řadě ukázek z dennodenní praxe ubytovacích a stravovacích zařízení připomenou, co do úst profesionála patří a naopak nepatří, na co si dát pozor ve verbální i nonverbální komunikaci, jak důležité jsou dojmové faktory. Seminář obsahuje i praktický nácvik vybraných situací jako například, když si host stěžuje na disproporci v ceně, nechce poskytnout garanci na pobyt či předložit doklad totožnosti, jak komunikovat tolik obávaný overbooking, atd. „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“

Jak identifikovat a snížit demotivaci zaměstnanců

2 900 Kč
Mám zájem

Vedoucí pracovníci se snaží o motivaci svých zaměstnanců, stává se však, že opomíjejí demotivaci, která může být důvodem, proč je motivace zaměstnanců na nízké úrovni.Hlavním tématem tohoto školení jsou techniky, prostřednictvím kterých si účastníci kurzu vyzkoušejí, jak demotivátory identifikovat a jak jejich intenzitu snížit nebo je zcela odstranit

Efektivní řízení restauračních zařízení

2 900 Kč
Mám zájem

Zajímá Vás na co se zaměřit při řízení restaurací? Kde „číhají“ největší rizika? Jak skloubit kvalitní pokrmy, nápojový lístek a jak pracovat na udržení špičkového personálu? Jaké jsou současné trendy v oblasti restauratérství? Cílem tohoto semináře je seznámit se s aktuálním vývojem v této oblasti. Témata budou pestrá, jako např.  výběr zaměstnanců, marketing restaurací, ale i například i okrajově tvorba jídelních a nápojových lístků.

Senior - host budoucnosti

3 500 Kč
Mám zájem

Senioři se pomalu ale jistě stávají jedním z hlavních segmentů našich hostů. Celosvětový demografický vývoj a prognózy hovoří zcela jasně.

Kdo je tedy senior? Koho již můžeme považovat za seniora? Jak nejlépe oslovit tento segment? Jaký zvolit nejvhodnější způsob komunikace? Jak sestavit lákavou nabídku? Jaké faktory hrají klíčovou roli? Jaké jsou jejich potřeby? V jednodenním kurzu najdete odpovědi na tyto a další otázky.

Kurz je určen pro obchodní manažery, hotelové manažery a vedoucí recepce.

Efektivní řízení obchodního oddělení

2 900 Kč
Mám zájem

Kurz je vhodný pro vedoucí pracovníky a řadové členy zabývající se obchodem a marketingem . Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickými metodami řízení obchodního oddělení.  Formou případových studií a parktických ukázek se blíže seznámíte s každodenní problematikou v těchto oblastech:  Obchodní aktivity / obchodní plán, Organizace práce, Prodejní dovednosti a péče o zákazníky, Sociální sítě a reputation management, Získávání a výběr vhodného člena obchodního týmu, Hodnocení, motivace, odměnňování členů obchodního týmu

Základní standardy profesionální obsluhy pro servírky a číšníky

2 900 Kč
Mám zájem

Také se domníváte, že obsluha nemusí nutně znát detailně francouzský způsob obsluhy, ale měla by mít základní znalosti jejich práce a neodpovídat hostovi „nevím, musím se zeptat kuchyni, my to nevíme, nesmíme jíst jídlo, které se servíruje hostům, minerálku nemáme a čistou vodu vám nepřinesu). Každý, kdo pracuje ve službách by měl být schopen profesionálně obsloužit hosta .

Profesionální obsluha představuje soubor elementárních znalostí každého zaměstnance, který je ve styku s našimi hosty bez ohledu na to, jaký typ stravovacího zařízení provozujeme. Zvládnutí standardů profesionální obsluhy je prostě nutností.

Prodej vína na restauraci

2 900 Kč
Mám zájem

Cílem školení je prohloubení prodejních znalostí a dovedností pracovníků obsluhy v oblasti vína. Školení se soustředí na psychologii prodeje, klíčové faktory pro úspěšný prodej a uzavírání prodeje. Dále je cílem školení naučit pracovníky technikám Up-sellingu (navyšování prodeje) a vhodným kombinacím pokrmů a nápojů pro Up-selling. Účastníci kurzu se naučí s těmito dovednostmi pracovat a využívat je v denní praxi

Čínští hosté v našich hotelech a restauracích aneb nihao

2 900 Kč
Mám zájem

Asie je veliká a mnoho z nás rádo cestuje právě do Asie za odpočinkem a změnou naší západní kultury, tradic a řádů. Bohužel jako hosté (očekáváme to od čeho si jedeme odpočinout) nejsme vždy spokojeni se servisem právě pro velkou odlišnost kultur a standardů.

Tématem našeho školení je, však otázka, jak jsme připraveni My v našich restauracích a hotelech uspokojit potřeby této rychle rostoucí skupiny hostů, a to především čínské klientely, která je zamilována do Evropy.

Budgeting a kalkulace

2 900 Kč
Mám zájem

Správné finanční řízení podniku je stejně důležité jako láska, pracovitost a píle, kterou do podnikání každý den vkládáme. Nemusíte se nutně stát finančním ředitelem, abyste profesionálně finančně řídili svůj podnik, ale měli byste mít finance pod kontrolou.

Uzavřený kurz - kurz na míru vaší organizace

Velmi rádi pro vás připravíme jakýkoli z našich kurzů i jako kurz na míru - přesně šitý na požadavky a potřeby vaší organizace. Neváhejte nás kontaktovat.

Mimo speciální ceny za tento kurz ( od 18 000 Kč) a školení ve vaší organizaci máte možnost do skladby školení přímo zasáhnout. Jakékoli téma upravíme dle vašich potřeb a požadavků. Minimální počet účastníků záleží na vás, maximální počet však 15, z důvodu zachování efektivity a prostoru k diskuzi jeho účastníků s lektorem.

Mystery Shopping profesionálně a s bonusem

Zajistíme Vám profesionální provedení Mystery Shoppingu, tzn. utajené zcela nezávislé návštěvy a kontroly Vašeho zařízení. Tato návštěva a s ní spojená kontrola standardu a poskytovaných služeb Vám zajistí plně objektivní pohled na Váš produkt. Pro provedení Mystery Shoppingu angažujeme profesionály z oboru, kteří mají dlouhodobé zkušenosti a rozhled, nenajímáme studenty či brigádníky bez znalostí problematiky. Tímto přístupem garantujeme vysokou úroveň poskytnutého výstupu. Jako bonus Vám u základních parametrů Mystery Shopper doporučí vhodné nasměrování postupů. Součástí provedeného Mystery Shoppingu je samozřejmě písemný výstup.

Na základě zjištění z Mystery Shoppingu Vám můžeme na míru připravit vhodné vzdělávací programy či individuální koncepční podporu.

Základní obsah Mystery Shoppingu pro ubytovací zařízení: provedení rezervace, check-in, 1x přenocování, zhodnocení pokoje, návštěva 2-3 středisek, check-out, základní bezprostřední ústní výstup, zpracování písemného výstupu

Pro více informací o těchto kurzech nás, prosím, kontaktujte.

 

Moderní efektivní koncepce ubytovacích a stravovacích zařízení – individuální dlouhodobá podpora na míru

Plánujete budovat či rekonstruovat ubytovací či stravovací zařízení? Můžeme Vám pomoci mj.:

 • Zvolit správnou kapacitu, koncepci a strategii, což je základem budoucího úspěchu
 • Určit komu, kdy a za kolik Váš produkt nabízet a prodat
 • Zrekapitulovat a optimalizovat projektovou dokumentaci, dispoziční i interiérovou
 • Nastavit standardy zařízení respektující moderní přístupy a trendy
 • Sestavit predikci hospodářské výkonnosti
 • Určit do čeho má a naopak nemá cenu investovat, čas, energii a peníze
 • Zvolit funkční a udržitelné vybavovací předměty, nápomoc s jejich výběrem
 • Nastavit organizační strukturu
 • Hledat a vybrat zaměstnance, kde použít outsourcing, nápomoc s výběrem personálu
 • Nastavit provoz tak, aby byl co nejefektivnější
 • Zajistit potřebný trénink personálu
 • Nastavit prodejní ceny, marketingové a obchodní aktivity před otevřením zařízení
 • Dovést zařízení k úspěšnému otevření
 • Nastavit aktivní nabídku a maximalizovat prodej = maximalizace tržeb!
 • Nastavit zařízení tak, aby co nejlépe fungovalo pro zákazníky, dělalo radost investorům a bylo efektivně provozovatelné
 • …a vše ostatní potřebné pro vybudování a zprovoznění úspěšného zařízení

Koncepční podpora bude sestavena zájemci individuálně na míru. Podporu Vám poskytnou naši přední odborníci z oboru na základě svých letitých osvědčených zkušeností ze stovek zařízení…

Barmanský a baristický kurz

Pro více informací o těchto kurzech nás, prosím, kontaktujte.

Co SE O NÁS POVÍDÁ...
Nenašli jste kurz, který by vám vyhovoval?
Zkuste naše kurzy na míru
Sestavte si kurz na míru
Asociace hotelů a restaurací České republiky Z.s.
Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 - STARÉ MĚSTO